Språkrøret

Erlend Hem Om forfatteren

Kommentarer

(3)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Kjell Gisholt
Om forfatteren

I Tidsskriftet nr. 16/2013 anmelder Erlend Hem Finn-Erik Vinjes bok "Sjærlighet og sjøttkaker". Som et eksempel fra boken trekkes frem at setningen: "Eva fant legen liggende i sin seng" er tvetydig, mens derimot " Eva fant legen liggende i hennes seng" er oppklarende på at det er Evas seng.
Men hva hvis det var en kvinnelige lege?

Erlend Hem
Om forfatteren

I eksemplet «Eva fant legen liggende i hennes seng» kan vi prøve oss frem ved å sette inn «den kvinnelige legen» på legens plass: «Eva fant den kvinnelige legen liggende i hennes seng». Da ser vi at Kjell Ginsholt har rett. Setningen er fremdeles tvetydig: legen ligger i sin egen seng eller legen ligger i Evas seng.

Jon Lamvik
Om forfatteren

Vi lærte da på skolen at sin og sitt dreier seg om genitivspronomener som alltid reflekterer subjektet og ikke objektet i setningen. Subjektet i setningen om Eva som fant legen er jo Eva og derfor er sengen også Evas seng. Objektet i setningen er legen, som derfor ikke har noen egen seng.
Vennlig hilsen Jon Lamvik