Kommentar

Har pasienten virkelig hypertensjon?

Stein Bastiansen
Interessekonflikt:  Nei

Carl Ditlef Jacobsen’s artikkel i Tidsskriftet nr.17, 2012, fikk ingen oppfølging, men hans tema er naa aktualisert, gjennom et nytt innelgg i siste nummer.

Grunnen til manglende repons kan være at han inkluderte altfor omfattende prosedyrer for en generell utredning av suspekt hypertensjon.

Problemet han reiser er selvfølgelig av stor interesse i dagens medisin og har ogsaa vært sentralt siden jeg selv var distriktslege på 60-tallet.

Spørsmålene melder seg allerede ved den første blodtrykksmåling, som er rutine på alle legekontor og sykehus, ute og hjemme, og ofte taes hånd om av sykepleiere eller annet personell, som instrueres av legene. Pasienten kommer til slutt inn i det aller helligste eller i forgården og får klesjet på seg en blodtrykk mansjett og det pumpes. Om det det under disse omstendigheter registrestres patologiske verdier, vil dette bli fulgt opp. Normale verdier, om bare på een arm, kan aksepteres med en viss rimelighet, hvis det ikke paavises andre symptomer som må klareres med hensyn på mulig hypertensjon. Forhøyete verdier blir tillagt vekt, selv om de fant sted i en noe ladet og ekstraordinær situasjon, målt umiddlebart og uten noen minutters forutgående fysisk og psykisk avspenning. Problemet med slike raske, ureflekterte inngrep er at blodtrykk er en dynamisk størrelse som avhenger av fysisk og psykisk tilstand, tretthet, angst etc. Så forhøyete verdier målt pa denne bakgrunn, må følges opp med flere målinger, under mer gunstige forhold. En god del feildiagnostikk (kfr.Ditlef Jacobsen) med de følger det kan ha, kan sannsynligvis unngåes. Det er ille å bli merket med en alvorlig diagnose som krever behandling over år med medikamenter med mer og mindre bivirkninger og andre virkninger paa livskvalitet. Og det hele kan dessverre kanskje skyldes overfladiskhet fra legens side. Men ettersom blodtrykksykdom har vært et medisinsk stebarn i alle år, er muligheten stede for at mindre kompetente klinikere lar snøballen begynne å rulle før det har begynt å snø.

I dag må det forventes at alle medisinske avdelinger har klare prosedyrer for hypertensjonsutredning og behandling. Men den gamle Nissen har en lei tendens til aa følge med paa lasset og si at hypertensjon er enkelt. Og hva med generalister i hektisk praksis, som diagnostiserer og behandler folk for hypertensjon?

Etter mitt syn var det meget betimelig av Ditlef Jacobsen å ta opp problemet på bred basis, selv om han ved sin noe omstendelige liste av utredningsparametre selv delvis bidro til å parkere en diskusjon.

Stein Bastiansen

Bangkok

Published: 12.09.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media