Kan man forebygge hjertesykdom etter kreftbehandling?

Adjuvant kjemoterapi og stråleterapi er vanlig for flere kreftformer. Det gir økt overlevelse, men dessverre også økt risiko for hjerteskade med utvikling av hjertesvikt. I en oversiktsartikkel i Tidsskriftet presenteres en kunnskapsoversikt over studier som ser på hyppigheten og alvorlighetsgraden av slik hjerteskade. I tillegg har forfatterne sett etter om det er grunnlag for å anbefale forebyggende behandling.

Øker risikoen
- Gjennomgangen vår viser at både adjuvant kjemoterapi med antrasyklin/trastuzumab og bestråling av thorax øker risikoen for hjertesykdom, sier Geeta Gulati. Hun sier de har funnet noen mindre studier som viser at ACE-hemmere/angiotensinreseptorblokkere og betablokkere kan ha en forebyggende effekt, men at dette er litt usikkert. Gulati er lege i spesialisering i indremedisin på Akershus universitetssykehus og stipendiat i studien PRADA som ser på forebygging av hjertesykdom ved behandling av brystkreft.

Svakt kunnskapsgrunnlag
- Selv om noen mindre studier viser en mulig positiv effekt av forebyggende behandling, vet vi dessverre for lite til å kunne anbefale dette rutinemessig, sier professor Torbjørn Omland ved institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Han etterlyser større, godt planlagte studier for pasientgruppen. Omland er sisteforfatter av artikkelen og prosjektleder av PRADA-studien som vil kunne gi flere svar på om hjertesykdom kan forebygges.

Hør podkast ved å klikke på play-symbolet over.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media