Fast jobb til legene handler om pasientene også!

Emner: 
arbeidsforhold
fast jobb
oppsigelse
ung lege
ytringsfrihet
Denne artikkelen ble skrevet for bloggen Tidsskriftet publiserte i tidsrommet 2010-2014. Der presenterte vi frittstående kommentarer.
Gi legene kontrakter! Illustrasjonsfoto. Wavebreak Media/Thinkstock.

I norske sykehus har bare halvparten av legene fast jobb. Arbeidsgiverne forsøker å unngå stillingsvernet, og ofrer både kvalitet og pasientsikkerhet.  YLF-leder Johan Torgersen tar et oppgjør med midlertidige ansettelser. I en tredjedel av yrkeskarrieren er legene i midlertidige stillinger. Halvparten av legene hare ikke fast jobb. Ikke nok med det: stillingsvernet til leger i spesialisering, nye spesialister og også overleger forverres dag for dag. Da Yngre leges forening ble stiftet i 1911 var bakgrunnen behovet for å rydde opp i uryddige ansettelsesprosesser og stillingsforhold. Mye har endret seg siden den gang. Nå får leger i spesialisering lønn. Vi har regulert arbeidstid, selv om denne ligger langt utenfor grensene i Arbeidsmiljøloven. Stort sett har vi også arbeidskontrakter. Men la meg komme med noen helt konkrete eksempler på dagens situasjon for leger. Får ikke varsle om kritikkverdige forhold
 • ”Sjefen min kalte meg inn til et møte, jeg fikk følgende beskjed: Du er en flink lege du! Gjør en god jobb med pasientene dine! Men dessverre så er du kritisk til de endringene vi må gjøre ved klinikken vår. Når du viser slik motstand i prosessene vi står i kan du ikke regne med å ha en fremtid ved denne klinikken”. Den tillitsvalgte legen ved et større norsk sykehus gjorde ikke annet enn det hun er forpliktet til, nemlig å si i fra når virksomheten organiseres på en måte som ikke gjør det mulig for helsepersonellet å innfri kravet om forsvarlig behandling.
 • Et av de vanligste svarene jeg får, som mangeårig sentral tillitsvalgt for leger i spesialisering, når jeg ber leger og tillitsvalgte ta opp kritikkverdige ulovlige forhold er: ”Det vil jeg ikke, jeg ønsker jo å fortsette å jobbe her.”
Opphør av ansettelsesforhold
 • Legeforeningen har bistått 12 gravide leger som har mistet jobben. Legene har fått medhold i samtlige saker av Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Helseforetakene er av LDO beskrevet som likestillingsverstinger. Sakene vi har tatt videre er sannsynligvis kun toppen av isfjellet.
 • Leger som har fullført en langvarig hovedspesialisering, grenspesialisering og sin relevante doktorgrad får beskjed om at de ikke lengre er ønsket i avdelingen og må slutte. Flere begynner på nytt igjen med spesialisering innen et nytt fag. Å ikke bruke kompetanse som det er investert store midler i å bygge opp er en samfunnsøkonomisk skandale.
 • Legevikariater i sykehusene anvendes ikke i tråd med loven, og brukes for å skjule ulovlige midlertidige ansettelser.
“Kreative” kontrakter
 • Leger jobber uten arbeidskontrakter. Ansettelsesforholdet videreføres kun ved tilfeldig oppdatering i styringsverktøyet GAT med for eksempel 1-2 måneders varighet.
 • En lege måtte forlate jobben i noen uker uten lønn for så å være velkommen tilbake i samme jobben da et nytt vikariat dukket opp noen uker senere. Behovet for legen var der hele tiden.
 • Avdelinger finner opp nye stillinger. En av de siste er ”lege i underordnet stilling” hvor spesialister ansettes midlertidig ett år av gangen. En praksis som det ikke finnes snev av hjemmel for i verken lov, forskrift eller avtale.
 • Det finnes eksempler på ”vikariater” på 2-3 uker som forlenges fortløpende.
“Det er bare å slutte” Og hvis man er misfornøyd er en vanlig uttalelse fra ledere:  ”Jasså, så du er ikke fornøyd med arbeidssituasjonen din? Det er bare å slutte. Lista av søkere til vikariater er lang!”. Dessverre er situasjonen at
 • I 2013 er 95% av alle leger i spesialisering midlertidig ansatt, i 1985 var andelen 75%
 • Over 50% av alle leger er midlertidig ansatt
 • Leger tilbringer i snitt over 1/3 av yrkeskarrieren sin i en midlertidig ansettelse
Er dette smart bruk av leger? Nei! Hvem taper på denne ukulturen? Alle! Legene mangler rimelig forutsigbarhet i over 1/3 av yrkeskarrieren sin. Sykehusene går glipp av leger med sterkt eierskap til virksomheten sin, som tør å stikke hodet frem for å bidra til forbedringer eller som tør å si i fra når ledelsen velger feil retning. Og ikke minst; pasientene taper på at over 50% av legegruppen ikke har grunnlag for å engasjere seg fullt og helt og med tydelig stemme på vegne av pasientsikkerhet og kvalitet! Hvorfor er det blitt slik? Midlertidigheten er grodd så fast i stillingsstrukturen til leger i sykehus at det stilles få spørsmål ved en stadig mer rotete og skadelig praksis. Vi er vant med å få servert arbeidsforhold som ligger langt unna det som er vanlig i norsk arbeidsliv. Kaoset er nå blitt for omfattende. Det må ryddes opp! Hva må gjøres? Leger må få den samme retten til fast ansettelse som er normen ellers i samfunnet. Dette er et politisk ansvar å få gjennomført. Helse- og omsorgsdepartementet eier sykehusene og må gi et klart styringssignal nå. Det gjør de på andre politikkområder som er aktuelle i sykehusene. Beskjeden må gis til helseforetakene akkompagnert av gjennomføringsvilje. Om noen uker kommer det en ny regjering ut på Slottsplassen i Oslo. Høyre vil dominere denne regjeringen, det er sikkert. Hvem helseministeren er vet vi ikke med sikkerhet. Det vi vet er at nåværende leder i helse og omsorgskomitéen på Stortinget, Bent Høie, i en interpellasjon i Stortinget i 2010 slo fast at praksisen med midlertidig ansettelse av leger i spesialisering var en trussel for pasientsikkerheten. Stortingsvalget i september har ikke endret på dette faktum. Nå får Høyre muligheten til å tette dette pasientsikkerhetshullet. Planene er klare, trykk på knappen, sett faste stillinger for leger i spesialisering ut i livet! Vi blir ikke mer klare enn vi er nå!

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.