Bør unge idrettsutøvere tilbys hjertescreening?

- Hjertestans hos unge idrettsutøvere er tragiske og sjokkerende hendelser som får stor medieoppmerksomhet. Plutselig hjertedød er hyppigere hos unge idrettsutøvere enn hos andre, og fysisk aktivitet ser ut til å kunne være utløsende. Mengde og type trening påvirker risikoen, noen studier antyder at de som for driver med sykling, roing og ballidretter er spesielt utsatt, sier Magnus Thue Stokstad.

Svakt kunnskapsgrunnlag
Medisinstudent Stokstad har sammen med idrettslege Hilde Moseby Berge og professor Knut Gjesdal skrevet oversiktsartikkelen Hjertescreening av unge idrettsutøvere i Tidsskriftet nr. 16. De har søkt gjennom det som finnes av forskning om problemstillingen med målsetning å se på om det er grunnlag for hjertescreening av unge idrettsutøvere. Studiene de fant er så forskjellige at det er vanskelig å slå sammen resultatene og konkludere om effekten av hjertescreening.
- Rådene som er gitt hittil er basert på undersøkelser av begrenset kvalitet. Vi har foreløpig for lite kunnskap til å kunne anbefale obligatorisk hjertescreening med EKG i Norge, konkluderer forfatterne.

Usikker nytte av screening
Plutselig uventet hjertedød hos unge er svært sjeldent (omtrent 3 per år i Norge), og mange av dødsfallene kan ikke forhindres. Screeningresultatene vil gi bekymringer og restriksjoner for svært mange, ved siden av at de videre undersøkelsene kan gi  komplikasjoner og vil konkurrere med pasienter som bedre trenger dem.
- Mange av dem som rammes av plutselig hjertedød ville ikke ha blitt oppdaget ved en screeningundersøkelse på forhånd. Screeningundersøkelse kan videre føre til at så mye som hver 20. utøver vil måtte henvises til ytterligere undersøkelser og eventuelt en periode med treningsforbud uten at det ville komme noe ut av det, oppsummerer forfatterne.

Hør intervju med Stokstad og Berge ved å klikke på play-symbolet over.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media