P-piller, holdninger og hundre kroner

Tags:
  • Jonas Gahr Støre
  • p-piller
  • prevensjon
  • sex

Jonas Gahr Støre

Etter at

, har det vært mange reaksjoner. Mange mener han ikke forstår behovet og nødvendigheten av å gi denne gruppen gratis p-piller, og at dette kan være med å redusere den uheldige utviklingen av mange uønskede svangerskap i akkurat denne gruppen. Mens tenåringsjentene viser økt ansvar og reduserte aborttall, har de eldre medsøstrene en dystrere statistikk, og er altså også dårligere til å bruke prevensjon.Jeg har daglig nærkontakt med disse jentene og kvinnene, og har observert tendenser som passer godt til statistikken. Dette er nokså erfaringsbasert mer enn kunnskapsbasert fra min side, men mitt inntrykk er at de yngre jentene er mer opptatt av å beskytte seg med fast prevensjon enn de litt eldre i en del tilfeller. Tenåringsjentene som kanskje får seg sin første seksualpartner, har kanskje fått innpodet at de må skaffe seg p-piller når de starter et sexliv. Takket være helsestasjoner for ungdommer og helsesøstre i skolene er det lett tilgang, men denne pasientgruppen er faktisk nokså hyppige brukere av oss fastleger også, selv om det er en myte at det er høy terskel for å komme til oss. En av grunnene til at det kan være en viss terskel er at det koster 180 kroner å gå til oss når man er over 16 år.De eldre jentene, som gjerne har begynt en ny livsfase, med student- og hybelliv, er altså gruppen der aborttallene er forholdsvis høye. Hvorfor er det slik? Burde ikke disse kvinnene ha enda mer erfaring og modenhet til å vite at de bør bruke prevensjon? I vår opplyste verden, med all verdens opplysningskampanjer, undervisning i skolene og informasjon på nettet, tror jeg ikke det er dette det kommer an på. For å være ærlig har jeg inntrykk av at en del rett og slett er sløve og lar det stå til. Bittert og ergerlig som det er, og typisk nok, så er det jenta som sitter igjen med det største ansvaret også når det kommer til å ta ansvar for at det er prevensjon inne i bildet når de har sex.Vi vet jo fra andre dystre statistikker at vi nordmenn ligger på bunn når det gjelder kondombruk, og her er det guttene som bør få en real oppstrammer og skjerpe seg! For én ting er jo å beskytte seg mot svangerskap, en annen ting er all klamydiaen, kjønnsvortene og herpesen som florerer der ute. Disse sykdommene er det bare kondom som duger mot. Men det er litt for ofte jeg møter jenter og gutter på kontoret med ”den sure svie”, fordi de ikke har giddet å bruke kondom ved ulike utskeielser. Jeg hører ikke så sjelden unge kvinner si at de ikke trenger resept på p-piller eller annen prevensjon fordi de ikke har noen fast partner for tiden. Men man trenger ikke å være rakettforsker for å forstå at mange unge har et aktivt sex-liv allikevel. Jeg tror kanskje vi er ved kjernen av problemet her; at en del definerer seg som ikke i behov av et fast prevensjonsmiddel fordi de ”bare” har sporadisk sex. Vi vet jo at en del av studentlivet består av fest og moro, og da kan gjerne ”one night-stands” bli en del av helgemoroa. Og med elendig kondombruk og laber bruk av prevensjon hos jentene så sier det seg selv at uønskede graviditeter kommer på kjøpet.Jeg har ikke en kjapp og enkel løsning på dette, som må kalles et samfunnsproblem. For det er et problem at det fortsatt er rundt 15000 jenter og kvinner som tar abort her i landet årlig. Jeg er nok enig med helseminister Jonas Gahr Støre at 100 millioner kan brukes på andre arenaer og måter enn å tilby 20-25åringene gratis prevensjon. De mest anbefalte p-pillene koster bare en hundrelapp eller to for tre måneder, og det er ikke mer enn man bruker på et kafébesøk eller et par pils. Jeg nekter derfor å tro at det av økonomiske årsaker at man ikke skaffer seg p-piller. Skal man først gi gratis prevensjon, så bør også langtidsvirkende gå inn i ordningen, da det er mange jenter som sliter med å huske pillen hver dag, og da er vi like langt.Jeg mener at man heller bør innføre gratis legekonsultasjoner, i alle fall til 20 år. Da kan man kanskje få en nærmere relasjon til denne gruppen, og ha bedre tilgang til opplysning og bevisstgjøring.Det trengs en real oppstrammer i informasjonen ut til målgruppen, som er både unge menn og kvinner. De må bli mer bevisste på å ta ansvar for prevensjon selv om de ikke har det de definerer som fast partner.Vi må jobbe enda mer intensivt med å få folk til å bruke kondom, og se på det som et bra prevensjonsmiddel, særlig ved den mer spontane sexen og ”one night stands”.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media