Helsevalg 2013

Helse er et fellesskapsansvar

Det grunnleggende utgangspunktet for Arbeiderpartiet er at helse- og omsorgspolitikk er et fellesskapsansvar. Hver og en har ansvar for egen helse. Som fellesskap tar vi ansvar for alles helse.

Jonas Gahr Støre. Helseminister. Arbeiderpartiet.

Et helsevesen for alle

Det viktigste helsepolitiske temaet er ikke mulig å skrelle ned til ett viktig område, da helsepolitikken henger sammen i en kjede fra vugge til grav.

Kari Kjønaas Kjos. Stortingspolitiker. Medlem Helse- og omsorgskomiteen. Fremskrittspartiet.

Et helsevalg

Høyre har konkrete forslag til forbedring av helsevesenet, slik at vi både kan fange opp folks problemer tidligere og gi alvorlig syke bedre helsetjenester.

Bent Høie. Leder av Stortingets helse- og omsorgskomité. Nestleder i Høyre.

Vil sette pasienten i sentrum

Det viktigste helsepolitiske temaet foran høstens valg er, paradoksalt nok, igjen å sette pasienten i sentrum. Vi må se hele pasienten og gi behandling ut fra medisinske behov og ut fra den enkeltes situasjon. Helsepersonell må få jobbe ut fra sin yrkesetiske stolthet. Det trengs en verdimobilisering i helsetjenesten.

Line Henriette Hjemdal. Stortingspolitiker. Medlem Helse- og omsorgskomiteen. Kristelig Folkeparti.

Samarbeid foran konkurranse

Årets valg er et valg mellom dem som vil la private bygge helseindustri i Norge, Arbeiderpartiet som tviholder på å gjøre det meste som før, og Rødt som vil skape et felles helsevesen bygd på samarbeid og tillit.

Bjørnar Moxnes. Stortingskandidat. Partileder Rødt.

Mer forebygging – mindre reparasjon

Det viktigste helsepolitiske temaet dette valget er folkehelsepolitikk. Vi bruker i dag for mye penger av helsebudsjettet på reparasjon og behandling og for lite på forebyggende tiltak. Spesielt er inaktivitet og usunt kosthold hos barn og unge bekymringsfullt. Vi trenger en tydeligere politikk for å redusere sosiale helseforskjeller.

Kjersti Toppe. Stortingspolitiker. Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen. Senterpartiet.

Tid til pasienten

Det er ingen krise i det norske helsevesenet. De aller fleste får god behandling, og et overveldende flertall som har vært i kontakt med helsetjenesten, er fornøyd. Nordmenn lever lenger, overlever mer og kan behandles for stadig flere tilstander. Samtidig står vi overfor store utfordringer i helsepolitikken, som krever en ny politikk.

Audun Lysbakken. Stortingspolitiker. Medlem helse- og omsorgskomiteen. Leder i Sosialistisk venstreparti

Folk først i helsesektoren

Venstre vil særlig løfte frem fem helsepolitiske temaer ved høstens valg: 1. Et godt offentlig helsevesen som sikrer likeverdig tilgang til helsetjenester og styrket pasientsikkerhet. 2. Forebygging og tidlig hjelp. 3. Bedre psykisk helsehjelp i kommunene. 4. Mindre byråkrati – helsepersonell skal få mer tid til å drive pasientbehandling. 5. Mer politisk styring av sykehusene.

Rebekka Borsch. Stortingskandidat. Venstre.

Tid for å se helse i en større sammenheng

Miljøpartiet De Grønne ønsker større søkelys på målrettet forebygging samtidig som de syke får god behandling. Vi vil sette pasientene i sentrum, sikre dem god medisinsk behandling, habilitering og rehabilitering. Samtidig må man se helsepolitikken i sammenheng med andre politiske områder.

Hanna E. Marcussen, talskvinne Miljøpartiet De Grønne og Lars T. Fadnes, lege og medlem i Miljøpartiet De Grønne

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media