Doktoravhandlinger

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Universitetet i Oslo

  Universitetet i Oslo

  www.med.uio.no/disputaser/

  Lucy Kululanga, ph.d. Male involvement in maternal health care in Malawi, urban trends and rural challenges. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 20.6. 2013.

  Bedømmelseskomité: Teija Kulmala, National Institute for Health and Welfare, Helsinki, Finland, Michael Mbizvo, World Health Organization, Genève, Sveits, og Nanna Voldner, Kvinneklinikken, Oslo universitetssykehus.

  Veileder: Johanne Sundby.

  Cathrine Haugene Ljoså, ph.d. Shift work in the Norwegian petroleum industry: work-home interference, mental distress and mastery of work. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 25.6. 2013.

  Bedømmelseskomité: Göran Kecklund, Stressforskningsinstitutet, Stockholms Universitet, Stockholm, Sverige, Liv Haugli, Rehabilitetssenteret AiR, Nasjonalt kompetansesenter i arbeidsrettet rehabilitering, Rauland, og Per Nafstad, Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Bjørn Lau.

  Ida Laake, ph.d. Long-term effects of trans fatty acids intake on risk of cardiovascular diseases and cancer and of body fatness on colon cancer risk. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 26.6. 2013.

  Bedømmelseskomité: Anne Tjønneland, Forskningsenheden Kost, gener og miljø, Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse, København, Danmark, Stein Emil Vollset, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, og Sophie D. Fosså, Nasjonalt kompetansesenter for seneffekter etter kreftbehandling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

  Veileder: Marit B. Veierød.

  Belinda Chimphamba Gombachika, ph.d. In Search of a face: Reproductive decisions of couples living with HIV from rural Southern Malawi. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 26.6. 2013.

  Bedømmelseskomité: Sara Yeatman, Department of Health and Behavioral Sciences, University of Denver, USA, Beth Maina Ahlberg, Department of Women's and Children's Health, Uppsala Universitet, Sverige, og Anne Moen, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Heidi E. Fjeld.

  Line Brennhaug Nilsen, ph.d. Functional magnetic resonance imaging for prediction and assessment of response to neoadjuvant treatment in breast cancer patients. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 28.6. 2013.

  Bedømmelseskomité: Uulke van der Heide, Department of Radiation Oncology, The Netherlands Cancer Institute, Amsterdam, Nederland, Steinar Lundgren, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Ellen Karine Grov, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Therese Seierstad, Dag Rune Olsen, Oliver Marcel Geier, Olav Engebråten og Heidi Lyng.

  Universitetet i Bergen

  Universitetet i Bergen

  www.uib.no/info/dr_grad/

  Ragnar Kvie Sande, ph.d. Safe and sound – the effect of ultrasound power on foetal measurements. Utgår fra Klinisk fosterfysiologisk forskningsgruppe. Disputas 17.6. 2013.

  Bedømmelseskomité: Kjell Å. Salvesen, Skåne Universitetssykehus, Lund, Sverige, Christoph Lees, Cambridge University Hospital, Storbritannia, og Odd Helge Gilja, Universitetet i Bergen.

  Aase Merethe Raddum, ph.d. Annexin A2 as a target for anti-angiogenic therapy. Utgår fra Institutt for biomedisin. Disputas 21.6. 2013.

  Bedømmelseskomité: Katherine Hajjar, Weill Cornell Medical College, USA, Lise Madsen, Københavns Universitet, Danmark, og Beate Stern, Universitetet i Bergen.

  Veileder: Anni Vedeler.

  Weiwei Feng, ph.d. Diagnostic, prognostic and therapeutic aspects of endometrial stroma sarcomas – low grade and undifferentiated endometrial sarcoma. Utgår fra Klinisk institutt 1. Disputas 24.6. 2013.

  Bedømmelseskomité: Michael Wells, University of Sheffield, Storbritannia, Anne Ørbo, Universitetet i Tromsø, og Dennis W. T. Nilsen, Universitetet i Bergen.

  Veileder: Jan P. A. Baak.

  Roman Volchenkov, ph.d. Novel approaches for the treatment and diagnosis of primary Sjögren’s syndrome. Utgår fra Klinisk Institutt 2. Disputas 26.6. 2013.

  Bedømmelseskomité: Alexandre Corthay, Universitetet i Oslo, Craig Morton, Havforskningsinstituttet, og Eirik Bratland, Universitetet i Bergen.

  Veileder: Silke Appel.

  Elin Strand, ph.d. Bioactive fatty acids and coronary heart disease – Mechanisms and clinical effects of dietary fatty acids. Utgår fra Klinisk Institutt 2. Disputas 26.6. 2013.

  Bedømmelseskomité: Kjetil Retterstøl, Universitetet i Oslo, Kirsten Bjørklund Holven, Universitetet i Oslo, og Helge Ræder, Universitetet i Bergen.

  Veileder: Ottar Nygård.

  Annelie Hellvard, ph.d. Post-translational modifications and small molecular inhibitors in animal models of arthritis. Utgår fra Klinisk institutt 2. Disputas 28.6. 2013.

  Bedømmelseskomité: Kristina Eriksson, Göteborgs Universitet, Sverige, Thomas Dietrich, Universitetet i Birmingham, Storbritannia, og Bjørg-Tilde Fevang, Universitetet i Bergen.

  Veileder: Piotr Mydel.

  NTNU

  NTNU

  www.ntnu.no/aktuelt/disputaser

  Jørn Heggelund, ph.d. Fitness, health and exercise training therapy in patients with schizophrenia. Utgår fra Institutt for nevromedisin. Disputas 20.6. 2013.

  Bedømmelseskomité: Per Aagaard, Syddansk Universitet, Odense, Danmark, Anne Halmøy, Universitetet i Bergen, og Anne Engum, St. Olavs hospital.

  Veiledere: Gunnar Morken, Jan Hoff og Jan Helgerud.

  Bente Hasle, ph.d. Kjærlighet og verdighet i tilfriskningsprosesser – om foreldreskap når barn har psykiske vansker. Utgår fra Norsk senter for barneforskning. Disputas 21.6. 2013.

  Bedømmelseskomité: Hanne Warming, Roskilde Universitetssenter, Danmark, Turid Midjo, Høgskolen i Sør-Trøndelag, og Firouz Gaini, Norsk senter for barneforskning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veiledere: Randi Dyblie Nilsen og Tor Johan Ekeland.

  Universitetet i Tromsø

  Universitetet i Tromsø

  www2.uit.no/ikbViewer/page/startsida/forskning/doktorgrader

  Thomas R. G. Schopf, ph.d. Using the internet to manage atopic eczema. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 21.6. 2013.

  Bedømmelseskomité: Iris Zalaudek, Department of Dermatology, Medical University of Graz, Østerrike, Thomas Halvorsen, Barneklinikken, Haukeland universitetssykehus, ogTerje Risberg, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.

  Veiledere: Roald Bolle og Trond Flægstad.

  May Trude Johnsen, ph.d. The effect of sleeping patterns on mental distress and overweight risk under shifting light conditions in North Norway. Some findings from the Tromsø Study. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 28.6. 2013.

  Bedømmelseskomité: Jerker Hetta, Karolinska institutet, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige, Signe Dørheim, Stavanger Universitetssykehus, og Tordis Sørensen Høifødt, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.

  Veiledere: Trond Bratlid og Rolf Wynn.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media