Delirium - underdiagnostisert og underbehandlet

- Det er gjerne de som blir passive, stille og søvnige som overses, sier Bjørn Erik Neerland til Tidsskriftets podkast.

Delirium (akutt forvirring) er en vanlig og alvorlig komplikasjon til akutt sykdom, særlig hos eldre, med dårlig prognose, personlige lidelser og samfunnsmessige kostnader. Men man vet lite om tilstanden, og behandlingstilbudet er ikke godt nok, skriver Neerland og medarbeidere i en oversiktsartikkel i Tidsskriftet.

Akutt forvirring kjennetegnes ved at pasienten plutselig kan miste begrep om tid og sted, bli desorientert, få oppmerksomhetssvikt og enten bli hyperaktiv og aggressiv eller passiv og stille. Enkelte opplever hallusinasjoner. Tilstanden rammer rundt 50 % av alle pasienter med hoftebrudd, og i intensivavdelinger kan forekomsten være over 70 % blant pasienter over 65 år.

- Mange pasienter og pårørende blir redde og fortvilet fordi de forstår at noe ikke er som det skal være men uten å ha noen god forklaring, forteller Neerland.

Hør podkastintervjuet ved å klikke på play-symbolet over.

 

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media