Det haster med en velfungerende turnustjeneste

Hege Gjessing Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Oddmund Suhrke
Om forfatteren

Antall turnusstillinger er videreført fra et høyt nivå i den gamle ordningen. Antall søkere vil falle når etterslepet fra 2012 er hentet inn. Det er ikke lenger slik at alle leger utdannet i EØS kan melde seg på og få turnusplass. Turnustjenesten er nå starten på spesialisering etter norske regler. Sett fra kommunenes side er det ikke enkelt å opprette flere turnusplasser, ettersom antallet allerede er økt med 300 % de siste 20 år. Derimot er det uten tvil behov for å opprette LiS-stillinger i allmennmedisin. Det er et betydelig etterslep i rekruttering til fastlegekorpset. Her må stat, kommuner og helseforetak samarbeide for å sikre at hele Norge skal ha mulighet til å få fastlege med et rimelig antall pasienter på sin liste.