Tidsskriftet – mer enn ord

Du finner alt det multimediale innholdet i Tidsskriftet ved å velge Multimedia fra den horisontale toppmenyen på Tidsskriftet.no.

I artikler med video er videoen er et element i artikkelen, på lik linje med en statisk figur. Den nyeste artikkelen med video er Melanom, føflekk eller talgvorte? Gjennom tre filmer viser Lützow-Holm og medarbeidere hvordan bruk av kyrette og stanseeksisjon er enkle prosedyrer som kan utføres i allmennpraksis for å avklare diagnosen.

Betegnelsen web-TV bruker vi på videoer der redaksjonen har produsert reportasjer eller undervisningsfilmer med utgangspunkt i artikler publisert i Tidsskriftet. I vårt siste innslag har vi møtt tre musikalske og avislesende leger: Morten Lindbæk, Jørund Straand og Torunn Landrø. Innslaget er basert på en studie Magne Nylenna og Olaf G. Aasland har gjort, som viser at leger er mer kulturelt og musikalsk aktive enn andre akademikere. Alle innslagene finnes også på vår YouTube-kanal.

Helt siden 2007 har vi i Tidsskriftets podkast intervjuet forfattere som får artikler publisert i Tidsskriftet. En podkast er en lydfil som kan spilles av fra datamaskinen, mobilen eller en MP3-spiller. Den nyeste podkasten omhandler narkolepsi etter svineinfluensavaksinen. Reporter Eline Feiring har intervjuet både Mona Skard Heier, spesialist i nevrologi og klinisk nevrofysiologi, og en ung pasient med diagnosen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media