Trengs ikke legevaktlegen i ambulansen lenger?

– Ønsker vi i fremtiden en stasjonær legevaktlege som distanserer seg fra prehospital akuttmedisin og overlater ansvaret til ambulansetjenesten? Om svaret er nei, må det tas grep for å snu utviklingen, skriver Petter G. Kindt og medforfattere. Hvis utviklingen skal fortsette, mener de ambulansepersonellet bør få sitt ansvar tydeligere forankret i forskrifter, samt at en må fortsette arbeidet med kompetanseheving hos denne yrkesgruppen.

Forfattergruppen i Trondheim har gått gjennom store mengder ambulansejournaler for å se hvor ofte legevaktlegen var involvert. Totalt ble 1 511 akuttoppdrag analysert. Kommentarartikkelen, som er publisert i Tidsskriftet nr. 11/2013, viser at legevaktlegen var delaktig i bare 19% av akuttoppdragene. Dette betyr at ambulansepersonell i stor grad utfører både diagnostikk og behandling på egenhånd.

– Vi ønsker å belyse realiteten i den prehospitale hverdagen. De siste årene har det vært en utvikling med stadig mer sentralisering av sykehusenenes akuttfunksjon, det har blitt færre og større legevaktsdistrikt og ambulansetjenesten fra å være en transporttjeneste til å bli en svært viktig akuttmedisinsk ressurs, forteller Marius Momyr til Tidsskriftets podkast.

Forfatterne håper å bidra til debatt om endringene som nå skjer, og du kan gjerne delta i debatten. For eksempel kan du skrive en rask respons i kommentarfeltet du finner nederst i kommentarartikkelen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media