Ny kreftstrategi lover bedre kreftomsorg

Emner: 
forventninger
kreft
kreftforeningen
kreftomsorg
kreftstrategi
Denne artikkelen ble skrevet for bloggen Tidsskriftet publiserte i tidsrommet 2010-2014. Der presenterte vi frittstående kommentarer.
Illustrasjonsfoto: Colourbox Illustrasjonsfoto: Colourbox

En ny, nasjonal kreftstrategi er lagt frem. Den berører oss alle: både dem som har kreft, eller har hatt kreft, men også alle dem som ikke har fått kreft, og som kanskje kan unngå å få kreft hvis alt det som står i strategien blir en realitet. For oss i Kreftforeningen er en slik strategi selvsagt veldig viktig, men det er ingen selvfølge at også myndighetene synes det. At de løfter frem kreft som et prioritert område, er jeg ekstra glad for. Aller mest fornøyd er jeg med at strategien tar utgangspunkt i pasientene. Nå skal de få ta del i det som skjer og få egne kontaktpersoner. Deres erfaringer skal tas aktivt i bruk, og kreftkoordinatorer skal på plass i større grad enn i dag. Dette er helt i tråd med Kreftforeningens ståsted og noe vi har jobbet med i lang tid. Jeg synes det er fint at pårørende også løftes frem som en viktig gruppe. Blir du syk, rammer det også dem som er rundt deg. Flere har kommentert at kreftstrategien er ambisiøs, og jeg er enig i det. Vi er fornøyd med at den er kommet på plass og spesielt over å ha fått være med på å lage innholdet i den. Nå er det store forventninger til hva strategien vil bety for fremtidig kreftomsorg. Å lansere en kreftstrategi forplikter. Kreftforeningen skal være en konstruktiv medspiller for å få den gjennomført. I løpet av noen måneder vil det vise seg om vi må si fra om at kursen bør korrigeres.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.