Uforsvarlige retningslinjer for antibiotika ved sepsis?

- Hvordan skal et stort medisinsk fagmiljø innrette seg når nasjonale faglige retningslinjer er uforsvarlige og det ikke er tatt hensyn til høringsuttalelser?

Det spør Ingvild Nordøy og Jon Henrik Laake om i en kommentarartikkel. Bakgrunnen for spørsmålet er at Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus er ferdigstilt fra arbeidsgruppen. Intensiv- og infeksjonsmiljøet ved Rikshospitalet er særlig kritiske til retningslinjenes anbefaling av aminoglykosider ved alvorlig pneumoni og sepsis.

- Bruken av aminoglykosider på disse indikasjonene er etter vår oppfatning ikke kunnskapsbasert og vil med sikkerhet bidra til at en unødvendig stor andel av disse pasientene utvikler akutt nyreskade i forløpet. Det er godt dokumentert at aminoglykosider medfører nyresvikt hos sepsispasienter, noe som har alvorlige følger for muligheten til å gjennomføre annen intensivbehandling, skriver forfatterne i kommentarartikkelen.

- Effektivt og godt valg
 Tidsskriftet publiserer også en annen kommentarartikkel der Paul Christoffer Lindemann og medforfattere argumenterer for bruken av aminoglykosider ved alvorlig sepsis. De mener det er flere gode grunner til å fortsette å bruke kombinasjonsbehandling som inkluderer aminoglykosid. 

- Regimet er fortsatt meget godt for alvorlig sepsis forårsaket av grampositive og gramnegative bakterier, selv om det må revurderes dersom gramnegative bakterier med spesielle resistensmekanismer mistenkes, skriver de.

I tillegg til å være et effektivt regime, så mener de at faren for resistensutvikling også er langt større ved alternativ antibiotika.

- Alternative empiriske sepsisregimer med ciprofloksacin eller mer bredspektrede antibiotika som kefalosporiner og karbapenemer ville medføre fare for raskere resistensutvikling, kommenterer Lindemann og medforfattere.
Les også:

Nye retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten
Retningslinjefundamentalisme

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media