Bare placebo?

Lars Granlund Om forfatteren

Kommentarer

(3)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Benjamin Endré Larsen
Om forfatteren

Ordet pasient kommer fra det latinske «patior», som betyr «å lide». En pasient er altså en «lidende», med de implikasjoner det har for vedkommendes egne handlinger og helsepersonells intervensjon for å lindre og kurere. Om det i dette ligger en større grad av ovenfra-og-ned-holdning enn den som automatisk manifesterer seg i det forholdet som oppstår mellom noen som søker hjelp for sine lidelser og noen som har spesialisert seg og gjort det til levebrød å hjelpe, må det gå an å stille seg tvilende til.

Per-Henrik Randsborg
Om forfatteren

"Pasient" betyr ikke "Tålmodig", men kommer fra latin og betyr "den som lider". Det kan godt være at man må være tålmodig som pasient, men det blir likevel galt å koble dette til det engelske ordet for tålmodig...

Lars Granlund
Om forfatteren

Begge ordene er utledet fra det samme og må kunne sies å ha "slektskap" . Ordet passiv kommer også herfra.