Internasjonal heder til redaktøren

Dette er den høyeste utmerkerkelsen Council of Science Editors (CSE) gir. CSEs formål er å fremme kvaliteten på formidlingen av vitenskapelige resultater.

- Målet med prisen er å sette fokus på CSEs mål om god vitenskapelig forskningsformidling ved hjelp av høye krav i alle ledd i publiseringsprosessen. Vi ønsker å hedre personer eller organisasjoner som har gjort en spesiell innsats for å nå dette målet, sier CSEs president Ken Heideman.

 

Pådriver for e-læring

Haug får prisen for sitt arbeid i den internasjonale organisasjonen Commitee of publication ethics (COPE), som hun har vært medlem av siden 2002 og nestleder for siden mars i fjor. Lederstillingen deler hun med Virginia Barbour, sjefredaktør i PLOS Medicine. I denne perioden har de jobbet målrettet med å utvikle COPE fra å være en uformell diskusjonsklubb for redaktører til å bli en mer formalisert organisasjon som favner bredere. De 7 000 medlemmene kan sende inn konkrete saker og få disse vurdert i møter. Det er blitt utviklet retningslinjer og verktøy som redaktører kan benytte seg av i forbindelse med for eksempel plagiat- og forskningsjuks, og Haug selv har vært pådriver for e-læringskursene, der redaktører kan trene på å vurdere publiseringsetiske utfordringer.

 

Glad og stolt

- Jeg er både glad og stolt over å ha fått Council of Science Editors for arbeidet i COPE. Jeg engasjerte meg i de internasjonale redaktørforeningene ICMJE, COPE og CSE fra første dag som redaktør i Tidsskriftet - for å lære. Å være redaktør i et vitenskapelig tidsskrift innebærer at du må følge de internasjonalt aksepterte kriteriene for vitenskapelig publisering fordi all forskning baserer seg på tidligere forskning. Så hvis ikke alle følger opp de samme kriteriene, blir kunnskapsgrunnlaget vi baserer f.eks. medisinsk virksomhet på veldig usikkert, sier Haug. 

 

Hun forteller at hennes engasjement i COPE de siste ti årene har dreid seg om å bidra til globalisering av COPE.

 - Det vil si å arbeide for at de retningslinjene og de rådene vi gir redaktører, har relevans i alle fagområder og i alle land. Altså ikke bare innen medisin og i Europa og USA. Det er viktig fordi forskningen er internasjonal og tverrfaglig og hvis ikke alt holder mål, så faller kunnskapsgrunnlaget sammen, sier redaktøren.

 

Haug mottar prisen i dag, 6. mai, på CSEs årlige konferanse som i år er lagt til Montreal i Canada. Hun er den første norske vinner av prisen.

 

Bred bakgrunn

Charlotte Haug er utdannet lege fra Universitetet i Oslo og har doktorgrad i immunologi og infeksjonssykdommer fra samme sted. Hun har også en mastergrad i helsetjenesteforskning fra Stanford University. Før hun ble redaktør av Tidsskriftet har hun blant annet ledet seksjons for spesialisthelsetjenester i Helsetilsynet og drevet med helsetjenesteforskning ved SINTEF Unimed. Ut over engasjementet i COPE har Haug vært medlem av International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), ofte kalt Vancouver-gruppen, siden 2002.

 

Relaterte artikler:

Ut av Norge for å bli bedre

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media