Tid for omkamp om screening av gravide?

Medfødt trombocytopeni hos nyfødte kan skyldes en tilstand der det foreligger ulik blodplatetype hos mor og barn, og dette kan medføre livstruende blødninger for barnet. Det er i dag ingen testing av blodplatetype hos førstegangsfødende. Kvinner som tidligere har født barn med denne tilstanden, følges derimot tett ved senere svangerskap.

I Noe å lære av-artikkelen Et nyfødt barn med petekkier i Tidsskriftet nr. 7/13 viser forfatterne fordelen dette kan gi barn nummer to.

Forebyggende tiltak

-    Det første barnet viste seg å være akutt syk etter fødselen. Hjerneblødningen kunne kanskje vært forhindret dersom vi hadde visst at risikoen var til stede. I neste svangerskap fikk kvinnen tett oppfølging. Dette barnet hadde den samme tilstanden, men unngikk hjerneblødning, sier lege Beate Horsberg Eriksen.  

Disse to pasienthistoriene illustrerer at behandling og oppfølging kan skreddersys dersom man kjenner til problemet på forhånd, og det kan redusere eller forhindre komplikasjoner. For førstefødte barn kan dette kun gjøres gjennom screening av alle gravide.

Sammensatt diskusjon

I en kommentar til Eriksen og medarbeidere påpeker Astri Maria Lang at diskusjonen omkring screening for uforlikelige blodplater i svangerskapet er sammensatt.

- Det er gode argumenter både for og imot. Studier har vist at vi klarer å identifisere mødrene der det er risiko for denne tilstanden, og at man sannsynligvis lykkes med å forhindre alvorlige blødninger hos en andel av barna. Samtidig er ulempen med screening at man uroer en relativt stor gruppe foreldre, uten at man foreløpig kan forsikre en effektiv behandling, sier Lang.  

Begge viser imidlertid til at nyere forskning gir løfter om at nye behandlingsformer av denne tilstanden snart kan være på vei. Dermed bør den tidligere beslutningen om å avstå fra screening kanskje revurderes.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media