Økende antall medisinske obduksjoner ved død utenfor sykehus

– En stor del av dødsfallene var å anse  som unaturlige og flere kunne meget vel ha vært undersøkt rettslig, og ikke hos oss, sier Cecilie Alfsen, artikkelforfatter og patolog. Antall medisinske obduksjoner økte regelmessig mot slutten av året og Alfsen mistenker at begrensede budsjetter til rettslige likundersøkelser er medvirkende til at mange av disse dødsfallene i stedet oversendes til patologene ved sykehusavdelinger.

I en studie publisert i Tidsskrift for den norske legeforening nr 7/2013 beskriver  Alfsen medisinske obduksjoner etter dødsfall utenfor sykehus gjort ved Akershus universitetssykehus i årene 2007-2011. Hun viser at omfanget av denne typen medisinske obduksjoner har økt, både på sitt eget sykehus, men også på landsbasis.

– Forslaget om ny obduksjonslovgivning vil bety at antall medisinske undersøkelser av dødsfall utenfor sykehusene vil øke ytterligere, og det er nyttig å se på hva slags type dødsfall utenfor sykehus som undersøkes i dag, sier Alfsen.
Rettstoksikologisk undersøkelse bidro til obduksjonsresultatet i 34 av 43 undersøkelser og avdekket tre suicid blant de 89 obduksjonene gjort på Akershus universitetssykehus.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media