Når blir sorg sykelig?

I kronikken «Sorg som diagnose» i Tidsskriftet nr. 8/13 tar psykologspesialist Pål Kristensen for seg fordelene og ulempene med innlemming av sorg i en ny revidering av diagnosemanualene for psykiske lidelser.

Forlenget sorgforstyrrelse

Sorg er en naturlig reaksjon etter dødsfall hos nærstående. Det er først når tilstanden blir langvarig, og det er liten endring i sorgutviklingen at det kan være snakk om en forlenget sorgforstyrrelse.

- Kjernesymptomet er en intens lengsel etter avdøde, som preger hverdagen i stor grad. I tillegg er det beskrevet en rekke vansker med å akseptere og komme seg videre etter tapet. Symptomene er tidlig i forløpet prinsipielt de samme som ved naturlig sorg, men forskning har vist et skille etter seks måneder, sier Kristensen.

Rettigheter og behandling


Forskning fra de siste 20 årene viser at når sorgen gir langvarig funksjonstap i hverdagen, skiller tilstanden seg fra andre diagnoser som bl.a. depresjon og angst. Dette gjør at forlenget sorgforstyrrelse krever en egen behandlingsform, der søkelyset er rettet mot den enkeltes opplevelse av tapet fremfor generelle behandlingsmetoder.

Pål Kristensen påpeker at det ennå gjenstår mye forskning for å finne effektive tilnærminger, men at studier har vist at det er mulig å hjelpe pårørende som står fast i sorgen. I tillegg til at en egen sorgdiagnose vil støtte ytterligere forskning, kan den også gi pårørende rettigheter til behandling.

Overdiagnostikk?

Den mulige innføringen av sorg som diagnose har imidlertid møtt betydelig motstand. Kritikerne frykter at dette kan føre til sykeliggjøring av en ellers normal og forventet reaksjon på å miste noen som står en nær.

- Det kan være vanskelig å si når normal sorg går over til å bli tegn på sykdom, og faren er helt klart til stede for en overdiagnostisering. Tilstanden krever derfor en grundig klinisk undersøkelse. Men slik jeg vurderer det, er det flere fordeler enn ulemper med å innføre diagnosen. Spesielt med tanke på hvordan en slik klassifisering gir bedre muligheter for å gi den enkelte adekvat og tilpasset hjelp, sier Kristensen.  

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media