Hvorfor er IT i helsesektoren så vanskelig – og hva gjør vi med det?

Tags:
 • e-helse
 • eHelse
 • ikt
 • informasjon
 • journal
 • legerolle
 • mobil
 • pasientrolle
 • telehelse

E-helse er en samlebetegnelse som omfatter IKT-anvendelse i helsevesenet. Målet er forbedringer av kvalitet, sikkerhet og effektivitet innen helsevesenet gjennom bruk av informasjonsteknologi. (kilde: Wikipedia).Det sier seg dermed selv at dette er et felt som berører så vel pasienter som helsepersonell, teknikere og beslutningstakere. Utviklingen på feltet er allerede omfattende, og det er et stort potensial for videre utvikling. Like stort som potensialet er utfordringene:

 • Pasientenes rolle er uavklart. Dette temaet har vi berørt i serien om sosiale medier.
 • Helsedirektoratet ser på bruk av teknologi i helse- og omsorgssektoren som et viktig virkemiddel for å nå Samhandlingsreformens mål. Men hva som ligger i dette, er foreløpig uklart.
 • Hvilket teknologisk ansvar skal pasienten ha for egen helse?
 • Hvilke muligheter ligger det i mobiltelefonen i dag, eller i fremtiden?
 • Hvem skal bestemme over informasjonsstrømmen - hva den skal inneholde, og hvor den skal gå?
 • Hva blir legerollen når pasientene kan få verktøy til egendiagnostisering som er mer nøyaktige enn Google?
 • Hvem skal eie pasientjournalen? Staten, sykehuset, fastlegen, apoteket eller pasienten? Eller alle? Og hvem skal ha innsyn i den?
 • Hvem skal ha ansvaret for å utvikle de gode teknologiske løsningene «alle» ønsker?

Alle svarene på dette vil ikke komme i løpet av de neste ukene. Flere av disse problemstillingene vil imidlertid løftes frem til videre diskusjon.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media