Vil ha strengere kontroll på pregabalin

- Dersom pregabalin flyttes fra reseptgruppe C til B, vil misbruksfaren tydeliggjøres og tilgjengeligheten reduseres. Så hva venter vi på, spør Andreas Austgulen Westin og medforfattere i en kommentarartikkel i Tidsskriftet nr. 6/2013

Effekten av medikamentet er sammenlignbar med benzodiazepiner, og en av bivirkningene er følelse av eufori.

- Medikamentet kan gi misbruk og avhengighet, og siden det er et C-preparat er det mange leger som ikke er oppmerksomme på dette.

Ikke førstevalg

Forfatterne slår fast at det finnes likeverdige eller bedre behandlingsalternativer til pregabalin for alle indikasjoner. Derfor mener de at bivirkningene med rus og avhengighet framstår som uakseptable for et legemiddel i reseptgruppe C.

Hvis man flytter pregabalin til reseptgruppe B vil forskrivere legge merke til at det er vanedannende. Det blir også begrensninger på telefonresepter, reiterering og utskrivingsmengde. 17 000 nordmenn bruker legemidlet, til tross for at indikasjonene er meget snevre.

- Ved partielle epileptiske anfall er pregabalin i begrenset grad indisert som tilleggsbehandling, ved nevropatiske smerter er det tredjevalg, og ved fibromyalgi og generalisert angstlidelse er midlets berettigelse i beste fall omdiskutert, skriver forfatterne i kommentarartikkelen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media