Nytt om navn

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Kongens fortjenestmedalje til Moe Lichtenberg

Sissel Moe Lichtenberg har fått Kongens fortjenestmedalje. Foto Stavanger universitetssjukehus

Sissel Moe Lichtenberg (f. 1946), direktør for Kvinne- og barnedivisjonen ved Stavanger universitetssjukehus, har fått Kongens fortjenestmedalje for sin innsats ved sykehuset.

– Du har vært en foregangskvinne, en usedvanlig flink fagperson, som også har gått foran som leder i hele din virksomhet, sa fylkesmann Tora Aasland ved den høytidelige overrekkelsen av medaljen på Sola Strand Hotel i januar 2013.

På sykehuset omtales Moe Lichtenberg som initiativrik og engasjert – en hennes kolleger og ansatte har stor tillit til.

Moe Lichtenberg tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1970 og ble godkjent spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer i 1981. Hun startet sin karriere ved Stavanger universitetssjukehus i 1974, og har siden den gang viet all sin tid til kvinners og barns helse. Fra 2001 hadde Sissel Moe Lichtenberg stillingen som klinikkdirektør for Kvinne-barneklinikken ved sykehuset frem til hun i 2010 ble divisjonsdirektør for den da nyopprettede Kvinne- og barnedivisjonen.

Kvinne- og barnedivisjonen består av Barneklinikken, Kvinneklinikken og barnehabilitering Østerlide og Barneklinikken i Helse Stavanger. Den er en av landets største, med ca. 3 000 innleggelser og ca. 11 000 polikliniske pasienter årlig.

Opp gjennom årene har Moe Lichtenberg mottatt flere priser for sine gode evner som leder. Hun ble blant annet tildelt Norsk gynekologisk forenings hederspris i september 2009. I løpet av sine mange år på Stavanger universitetssjukehus har hun utmerket seg som en samlende leder med sterkt fokus på fagutvikling og kvalitetssikring.

Kaasa viseadministrerende direktør ved St. Olavs hospital

Stein Kaasa ansatt som viseadministrerende direktør ved St. Olavs hospital. Foto St. Olavs hospital

Stein Kaasa (f. 1953) er fra 1.3. 2013 ansatt som viseadministrerende direktør ved St. Olavs hospital. Han får ansvar for fagdirektørfunksjonen og blir stedfortreder for administrerende direktør.

– Jeg er veldig glad for å få Stein Kaasa på laget i en overordnet faglig lederrolle på St. Olav. Vi har høye ambisjoner om å styrke oss som universitetssykehus, samtidig som det stilles store krav til effektivisering. Å styrke ledelsen faglig er helt nødvendig når vi skal forbedre kvaliteten og utvikle oss fremover, sier sykehusets direktør Nils Kvernmo.

Kaasa kommer fra stillingen som klinikksjef ved Kreftklinikken ved sykehuset og er professor i palliativ medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Han har bred forskningsbakgrunn og leder blant annet European Palliative Care Research Centre. I tillegg har han de siste årene vært ansatt i Helsedirektoratet, med ansvar for nasjonal kreftstrategi.

Han tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1980, ble godkjent spesialist i onkologi i 1989 og tok doktorgraden i 1989.

– Med erfaring fra både klinisk arbeid og nasjonale lederoppgaver er det motiverende å få være med på å bedre den kliniske driften gjennom nye måter å jobbe på, sier Stein Kaasa.

– I tillegg ønsker jeg å bidra til at St. Olavs hospital blir enda tydeligere som universitetssykehus i regionen. Både det og utviklingen av samarbeidet med kommunene vil gi et bedre sykehustilbud til pasientene i Midt-Norge. Det er den største motivasjonen, sier han.

Kaasa vil fortsatt være aktiv i deler av sitt arbeid innen kreftforskningen.

Lege ny generalsekretær i Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Erik Kreyberg Normann blir ny generalsekretær i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Foto Lars-Erik Vollebæk, Norsk Luftambulanse

Erik Kreyberg Normann (f. 1956) er ansatt som generalsekretær i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Normann kommer fra stillingen som avdelingsdirektør for Avdeling sykehustjenester i Helsedirektoratet. Han har tidligere vært administrerende direktør ved Akershus universitetssykehus og ved Sykehuset Buskerud.

Han tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1983, ble spesialist i barnesykdommer i 1991 og har hatt en rekke styre- og tillitsverv. Han er styreleder i Norsk sykehus- og helsetjenesteforening, har ledet Nordisk forening mot barnemishandling og omsorgssvikt og har vært president i UNICEF Norge.

Norsk Luftambulanse er Norges største ideelle medlemsorganisasjon med sine 720 000 medlemmer. Organisasjonen ble stiftet i 1977. Norsk Luftambulanse arbeider for å styrke befolkningens tilbud når det inntreffer akutt sykdom og alvorlig skade. Hovedaktiviteten skjer gjennom forskning, utvikling, undervisning og samarbeidsprosjekter knyttet til luftambulansetjenesten.

– Jeg er imponert over forsknings- og utviklingsaktiviteten Norsk Luftambulanse har etablert. Med økt spesialisering og funksjonsdeling vil det bli flere pasienter som skal fraktes lenger. Den medisinske utviklingen gjør at vi kan hjelpe flere, forutsatt at spesialisert personell kommer raskt nok frem til pasienten. Her har Norsk Luftambulanse en viktig plass, sier den nye generalsekretæren.

Erik Kreyberg Normann starter i jobben i Stiftelsen Norsk Luftambulanse 4.3. 2013. Normann overtar etter Åslaug Haga, som har ledet organisasjonen i to år.

Anbefalte artikler