Syed Mohammad Husain Rizvi, Mari Skylstad Kvernebo, Nils-Jørgen Mørk, Petter Gjersvik Om forfatterne

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Nils Carl Lønberg
Om forfatteren

Fru/herr Redaktør

Takk for kasuistikk om ung mann med usedvanlig sykdomsbilde.
Spalten er verdifull for en pensjonert almenpraktiker med intakt interesse for klinikk.
Artikkelforfatterne skal ha ros for ypperlige illustrasjoner og pedagogisk fremstilling.
Påminnelsen om at "dermatologi som klinisk spesialitet er nær knyttet til andre spesialiteter"
burde man ha utelatt.

Imidlertid er det forunderlig, at selve artikkelen ikke omtaler tilstandens navn.
Det foreligger jo et klassisk STEVENS - JOHNSONS SYNDROM
som undertegnede lærte om i studieårene.
Kun referense nr. 2 ser ut til å kjenne tilstandens klassiske betegnelse.

Kan forklaringen være, at eponymer ikke er populære i Tidskriftet ?
Kunne man ikke i diskussionen ha anført hva tilstanden tidligere ble kaldt ?

Mvh Nils Carl Lønberg, København

Peter Andras Csango
Om forfatteren

Det er et interessant innlegg i TDNLF vedrørende hudmanifestasjoner i forbindelse med Mycoplasma pneumoniae infeksjon.
Jeg har følgende bemerkninger:
1. Hvem stilte den etiologiske diagnosen? Det er en mikrobiolog, en mikrobiologisk avdeling noe som forfatterne ikke nevner i det hele tatt, til tross for at man har undersøkt > 10 mikrobiologiske parametere og baserer diagnosen på et funn generert av en spesialist i laboratoriemedisin. I tillegg er det ren høflighet å nevne de som gjør jobben.
2. Korrekturlesing er en mangelvare. Mikroben dere skriver om heter Mycoplasma pneumoniae, med "ae" til slutt og ikke bare "a". Det er entall genitiv på latin. Det står "konjuktivitt" istedenfor "konjunktivitt". Dermatologen som omtales heter Behçet (en tyrkisk dermatolog) og ikke Bechet.
3. Det er over 100 artikler i litteraturen om ekstrapulmonære manifestasjoner i forbindelse med M pneumoniae. Tverrfaglig tenkning sammen med mikrobiolog og infeksjonsmedisiner kan bringe oss hurtigere i mål.

Péter A. Csángó, lege
Spesialist i medisinsk mikrobiologi
Lab 1 Med 1Gang
2.4.13

Referanser
1.) http://en.wikipedia.org/wiki/Beh%C3%A7et's_disease