Når roboter styrer sykehus

Bjørn M. Hofmann Om forfatteren

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Bjørn Hofmann
Om forfatteren

Fagdirektør Per Engstrand ved Sørlandet Sykehus kommenterer kronikken i Fedrelandsvennen 12.03.2013 og sier at:
“Betydningen av det faglige utbyttet er ikke vektlagt i styrets beslutning. Rekruttering av fagpersonell var derimot en tung grunn. Å anskaffe robot ga Sørlandet sykehus en mulighet for allerede nå å bygge opp kirurgisk kompetanse til å møte en fremtid med mer robotkirurgi. Dessuten var rekruttering av pasienter et argument: Befolkningen oppfatter robotkirurgi som bedre kvalitet enn åpen kirurgi, og ville oppsøkt helseforetak med dette pasienttilbudet".

Utbyttet for pasientene betyr altså ikke noe på Sørlandet.
Det som betyr noe er rekruttering av fagpersonell og pasienter.

Her spiller man på at pasientene feilaktig tror at kirurgiroboter gir bedre behandling.
Pasientene blir midler for faglig prestisje.

Da kan det være betimelig å minne om at målet for helsetjenesten er riktig og god pasientbehandling og ikke "toys for the boys".

Jan Persson
Om forfatteren

Tack för en bra artikel, den ligger i samklang med den artikel jag skrev i Norsk Dagens Medisin för några månader sedan. Jag kan bara hålla med om författarens synpunkter. Dock är det största problemet att det är mycket svårt att bedriva robotkirurgi patientsäkert om det inte finns ett tillräckligt stort patientunderlag av ingrepp som motiverar robotkirurgi. En kvalificerad teknik ger inte automatiskt kirurgen som sitter bakom spakarna bättre kompetens, tvärtom tar det lång tid och många operationer innan robotkirurgi blir bättre än alternativen.
Resultaten från stora centra med stora volymer kan inte överföras på mindre enheter.
Kort, på sjukhus med litet patientunderlag kommer robotkirurgi inte bara bli dyrare utan även sämre vilket inte kan betraktas som vare sig ett etiskt eller professionellt bruk av skattemedel.