Ad fontes

Elisabeth Swensen Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Vegard Hodneland
Om forfatteren

Takk for et godt og interessant intervju.
Det er prisverdig at Tidsskriftet løfter fram de som målbærer en annen tilnærming til et såpass vanskelig tema. Konsensusetikk har vi nok av.
Derimot reagerer jeg på E. Swensen sitt journalistiske arbeid. Som intervjuer pådytter hun leseren sine egne standpunkter. Sitat: " Det er vel kjent for mange av Tidsskriftets lesere at intervjuer og intervjuobjekt står på hver sin side i en tildels opphetet debatt..."
Som leser er det totalt uinteressant og til dels forstyrrende hva Swensen mener i denne saken, og for den del i alle andre saker. Vil hun fremme egne meninger, bør det gjøres på debattsidene.
Dette kunne vært et lite arbeidsuhell, men samme feil finner vi i intervjuet med Eivind Meland i Tidsskriftet 12/2012, sitat: " Noen vil vite at vi sto- står for ulike syn i et til tider polarisert ordskifte..". Som journalist skal Swensen gjøre en jobb, ikke drive propaganda for egne holdninger. Kanskje den som er ansvarlig redaktør bør sikre seg at Swensen tar på seg riktig hatt neste gang hun gjør en jobb for Tidsskriftet?