Hva betyr en gave?

Bjørn M. Hofmann stiller i kronikken Når roboter styrer sykehus i Tidsskriftet nr. 5/2013 spørsmål ved hva gaver betyr i helsevesenet, og hvilken rolle vi ønsker at gaver fra private aktører skal spille i et offentlig helsevesen.

Ingen gratis lunsj

En gave har alltid et motiv. En sjelden gang er det nestekjærlighet, men gaver gitt til helsevesenet vil gjerne være et middel for enten markedsføring, pasientgruppers særinteresser og behandlingslokasjon.

Sykehusene kan også få et dilemma, ettersom det ikke er gitt at de har budsjett til å drifte maskinene de får. Samtidig kan det være lagt ned betydelige ressurser fra givers side som gjør det vanskelig for sykehuset å avslå.

- Mange gaver er uproblematiske, for eksempel når barnehager gir utstyr til barneavdelinger. Men det er etisk problematisk når sykehus tar imot gaver som styrer funksjonsfordelingen og prioriteringene, slik tilfellet var på Sørlandet, sier Hofmann.

Gaven Sørlandet sykehus mottok, var en kirurgirobot til bruk ved behandling av prostata- og nyrekreft. Forutsetningen for gaven var at den skulle plasseres på avdelingen i Arendal, som på givertidspunktet var bestemt nedlagt. Gaven ankom Arendal i desember 2012, og beslutningen om nedleggelse ble altså endret.

Blindet av teknologi

Teknologien har funksjoner langt utover sitt tekniske formål – den er knyttet til håp, fremskritt og prestisje. Helsepersonell kan føle at de er styrt av teknologien, men også at de bruker teknologien strategisk. For eksempel kan teknologi brukes til å gjøre arbeidsplassene interessante og holde på fagfolkene.

- Teknologiske gaver brukes gjerne når private aktører vil ha innflytelse på hva det offentlige skal prioritere, i tilfellet på Sørlandet er det i tillegg usikkert om roboten gir forbedret effekt. Den svake parten – pasienten - blir dermed også et middel i en sykehusstrid, sier Hofmann.

Han tilføyer at dersom man ser kirurgiroboten i et kjønnsperspektiv, kan det også stilles spørsmål ved prioriteringen av godt voksne menn. I tillegg til at vi ikke ser den samme type giverglede rettet mot andre behandlingsformer, som bl.a. kognitiv terapi.

- Det er prisverdig at Helse Sør-Øst har retningslinjer for gaver. Men mye tyder på at disse ikke tar høyde for hvor tveeggede gaver kan være. Jeg er ikke jurist, men stiller spørsmål ved det å motta en gave som har så tydelige føringer på kryss av fattede beslutninger, sier Hofmann.       

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media