Hjelper håndgrep mot fødselsrifter?

I kronikken Fødselsrifter - vitenskapsteori og klinisk praksis hevder Atle Fretheim at den pågående diskusjonen om bruk av håndgrep – såkalt perineumstøtte – i all hovedsak dreier seg om vitenskapsteoretiske spørsmål.   

- Forskningsdesignen som er brukt i studiene som legges til grunn for å anbefale håndgrep, har betydelig risiko for feilkilder. Det å sammenlikne problemets størrelse før iverksettelse av tiltak, med situasjonen etterpå, behøver ikke bli feil, men det er betydelig fare for at blir det. For eksempel vet vi ikke hva som ville skjedd om tiltaket ikke var blitt innført, sier Atle Fretheim.  

Komplekse størrelser

Studiedesign er spesielt viktig når vi ønsker å finne svar på effekten av komplekse tiltak. Det er ikke uvanlig med en før- og ettermåling, først og fremst siden det er enkelt, mens mer robuste studier kan være krevende og kanskje praktisk umulig å gjennomføre.

- Jeg mener at vi må ta høyde for at slett ikke alle evalueringer kan være førsteklasses randomiserte studier. Når det ikke er mulig å randomisere, er det nødvendig å tenke grundig gjennom hvordan man skal sikre at resultatene blir så sanne som mulig. Når det gjelder fødselsrifter, er det ikke urimelig å tolke resultatene til støtte for innføring av tiltakspakkene med bruk av håndgrep, men det er vanskelig å tolke betydningen når man ser på den generelle nedgangen i hele landet, og ikke bare på de valgte sykehusene, sier Atle Fretheim.

Behovet for en overbevisende studie

Det er i dag ingen bred enighet internasjonalt om hvordan fødselshjelpere bør bruke hendene når en kvinne blir forløst. Behovet er derfor stort for å finne en metode som kan gjøre at kvinner kan unngå denne komplikasjonen.

- Tenk om det er sant at dette håndgrepet er så effektivt som den norske evalueringen tilsier, altså en halvering av skader. Men så blir ikke det enkle grepet adoptert i resten av verden fordi dokumentasjonen ikke er overbevisende. I så fall revner mange kvinner unødig, sier Atle Fretheim.

Les også kommentarartikkelen av Annetine Staff og Katariina Laine i Tidsskriftet nr. 21/12: Mange sfinkterskader kan forebygges.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media