Eksekutiv svikt - en oversett følgetilstand etter hjerneslag?

Symptomene blir fremtredende først når pasienten kommer hjem fra sykehuset, og det er en av årsakene til at tilstanden ofte ikke blir diagnostisert. Nær halvparten av slagpasientene kan ha tilstanden som beskrives i en oversiktsartikkel i Tidsskriftet nr 5/2013.

- En pasient med eksekutiv svikt vil kanskje være passiv, initiativløs og ute av stand til å planlegge og gjennomføre aktiviteter, både praktiske gjøremål og sosiale aktiviteter. De har problemer med å ta avgjørelser og kan ha svekket dømmekraft, forteller Ragna Torgersen Engstad som er en av førsteforfatterne i studien.

De to legesøstrene som er førsteforfattere jobber begge på geriatriske avdelinger, og har gjort litteratursøk for å finne tilgjengelig kunnskap om eksekutiv svikt hos slagrammede. I oversiktsartikkelen går de gjennom årsaker, diagnostikk og behandling av tilstanden. Økt oppmerksomhet rundt problemet kan bidra til å bedre rehabilitering og overlevelse i pasientgruppen.

- Fasen rett etter et slag er dyrebar når det gjelder rehabilitering, og hvis man har en eksekutiv svikt, så kan det være vanskelig å nyttigjøre seg rehabilitering, forteller Tora Torgersen Engstad, og håper at podkastet og oversiktsartikkelen bidrar til å hjelpe klinikere til å huske på problemstillingen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media