Stor variasjon i bruken av triage i norske akuttmottak

Stine Engebretsen ved Akuttklinikken på Oslo universitetssykehus har sammen med medforfattere kartlagt bruken og organiseringen av triage i norske akuttmottak. Våren 2010 sendte de ut en spørreundersøkelse til alle 56 norske akuttmottak og fulgte opp med telefonintervju. 80% av akuttmottakene deltok i studien som er publisert i Tidsskriftet nr 3/2013.

Alle respondentene anga at pasientene ble hastegradsvurdert, og 76% brukte triageskalaer. Halvparten av disse brukte egenkomponerte skalaer. Forfatterne anbefaler derimot at man først og fremst bør bruke validerte skalaer.

- De internasjonalt anerkjente skalaene har blitt testet. Vi tror det er viktig å bruke disse istedenfor egenkomponerte skalaer, forklarer forfatteren.

Forfatterne tror en årsak til den store variasjonen ligger i mangelen på nasjonale retningslinjer.

- I Norge er det ingen nasjonal standard for triage, så det blir opp til hvert enkelt helseforetak og akuttmottak å finne ut hvordan de vil organisere triage, og finne ut hvilken triageskala de vil bruke, sier Engebretsen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media