Stor variasjon i bruken av triage i norske akuttmottak

Stine Engebretsen ved Akuttklinikken på Oslo universitetssykehus har sammen med medforfattere kartlagt bruken og organiseringen av triage i norske akuttmottak. Våren 2010 sendte de ut en spørreundersøkelse til alle 56 norske akuttmottak og fulgte opp med telefonintervju. 80% av akuttmottakene deltok i studien som er publisert i Tidsskriftet nr 3/2013.

Alle respondentene anga at pasientene ble hastegradsvurdert, og 76% brukte triageskalaer. Halvparten av disse brukte egenkomponerte skalaer. Forfatterne anbefaler derimot at man først og fremst bør bruke validerte skalaer.

- De internasjonalt anerkjente skalaene har blitt testet. Vi tror det er viktig å bruke disse istedenfor egenkomponerte skalaer, forklarer forfatteren.

Forfatterne tror en årsak til den store variasjonen ligger i mangelen på nasjonale retningslinjer.

- I Norge er det ingen nasjonal standard for triage, så det blir opp til hvert enkelt helseforetak og akuttmottak å finne ut hvordan de vil organisere triage, og finne ut hvilken triageskala de vil bruke, sier Engebretsen.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.