Sjeldent flåttvirus

I Tidsskriftet nr. 4/2013 beskriver lege Katrine Gauer og hennes medarbeidere sykehistorien.

Et mysterium

En tidligere frisk jente ble lagt inn på sykehuset i Østfold med smerter, dobbeltsyn og ustø gange. Dagen etter innleggelsen klarte hun ikke å gå uten støtte, og i løpet av de neste dagene fikk hun også høyresidig ansiktslammelse, nedsatt hørsel og redusert kraft i armer og bein. Hun responderte ikke på behandling, og de mulige diagnosene var mange.

- Mange leger var involvert. Det er sjelden vi ser barn som utvikler så mange alvorlige symptomer så raskt, og vi følte at vi jobbet mot klokken. Vi diskuterte henne derfor hver dag og fordypet oss i litteratur som kanskje kunne bringe oss nærmere et svar på mysteriet, sier Gauer.

Legene ga ikke opp og evaluerte og gjentok undersøkelser til de gjorde det oppsiktsvekkende funnet: skogflåttencefalitt - en diagnose som påvises svært sjelden i Norge.

God klinisk undersøkelse

Overlege Unn Ljøstad, som har skrevet en kommentar til pasienthistorien, forklarer forløpet ved skogflåttencefalitt slik: TBE-viruset overføres ved flåttbitt. Mange kan bli smittet uten å bli syke, og noen har bare lette influensaliknende plager. Hos de som får mer alvorlig sykdom, ses typisk et bifasisk forløp med først allmennsymptomer i ca. 4 døgn, så ca. en uke uten symptomer og til slutt symptomer fra nervesystemet.

- Det vi kan lære av enkelhistorier som denne, er at det er viktig med en systematisk tilnærming til pasienter med et komplisert nevrologisk sykdomsbilde. God klinisk undersøkelse, inkludert gjentatte nevrologiske vurderinger, kan bidra til å stille en arbeidsdiagnose som er veldig nyttig når man skal gjøre litteratursøk og bestille relevante supplerende prøver, sier Ljøstad.

Ingen grunn til engstelse

Bakgrunnen for at legene delte denne historien er behovet for kunnskap om sjeldne sykdommer. De understreker også at jenta i dag er frisk.

- Sannsynligheten for å bli rammet i Norge er veldig liten, så det er ingen grunn til å bli redd for å ferdes i skog og mark. De aller fleste som blir rammet, blir også helt friske, men noen få kan få senskader eller bruke lenger tid på å bli frisk, sier Gauer.
 
Det finnes i dag ingen behandling mot skogflåttencefalitt. Vaksinasjon gir ifølge Folkehelseinstituttet beskyttelse hos 95%.  

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media