Rusproblemer hos eldre er et økende problem

Andelen kvinner og menn som rapporterer problemer knyttet til alkohol, har økt fra 1995 til 2008. Aller størst økning er det i gruppen 50-70 år. Det viser tall fra den store helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Alt dette er godt kjent, men likevel er det mangelfull avdekking og viderehenvisning, ifølge en kronikk i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 3/2013.

Linn-Heidi Lunde, psykologspesialist ved Avdeling for rusmedisin ved Haukeland universitetssykehus, hevder at de eldres rusproblemer ikke blir like lett fanget opp av helsepersonell som andre aldersgruppers.

- Helsepersonell kan være klar over pasientens misbruk av vanedannende midler, alkohol og piller, men mener dette er forståelig sett på bakgrunn av vedkommendes livssituasjon, som kan være preget av ensomhet eller tapsopplevelser, sier Lunde.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media