Registrering av kliniske forsøk: oppdatering fra Vancouver-gruppen

Responsen på reglene har vært overveldende, skriver International Committee for Medical Journal Editors (ICMJE, Vancouver-gruppen) i en felles lederartikkel.

- Vi lovet å evaluere reglene to år etter at de ble innført. Her oppsummerer vi denne evalueringen, sier Charlotte Haug, som er en av artikkelforfatterne. Hun har også skrevet en minileder om registrering av kliniske forsøk i Tidsskriftet nr. 12/2007.

Blant annet vil en bredere definisjon av kliniske forsøk bli tatt i bruk fra 1. juli 2008. Gruppen vil også akseptere registrering i flere registre enn tidligere. I tillegg til de fem registrene som allerede tilfredsstiller kravene, vil Vancouver-gruppen nå akseptere registrering av kliniske forsøk i ethvert primært register som deltar i Verdens helseorganisasjons (WHOs) International Clinical Trial Registry Platform (ICTRP).

Siden gruppen ser fordelene med å ha informasjon om innledende forsøk offentlig tilgjengelig, utvider gruppen nå sin definisjon av typen forsøk som må registreres. Den nye definisjonen er basert på Verdens helseorganisasjons definisjon av kliniske forsøk.

Hør podkast om registrering av kliniske forsøk

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media