Inflammasjonsmarkører ved bipolar lidelse

Erlend Hem Om forfatteren

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Siv Helen Rydheim
Om forfatteren

Interessant at det forskes på psykoseproblematikk.

Som psykoseerfarer er jeg opptatt av psykososiale problemstillinger.

Jeg har et par spørsmål til studien:

Jeg lurer på hva ligger i: "Nye angrepspunkter for medikamentell behandling"?

Er dette en studie hvor pasientgruppa selv har vært med på å formulere problemstilling?

Lasse Bøyum
Om forfatteren

Det kommer ikke fram av artikkelen hvor stor del av forsøkspersonene som var medisinert. Dersom de var medisinerte; hvordan vet man da at medisineringen ikke påvirker resultatet.

Artikkelen oppgir; Schizofreni og bipolar lidelse er komplekse sykdommer med opp mot 80 % arvelighet. Det er ikke lenge siden arveligheten ved bipolar lidelse ble beregnet til rundt 20%. Hva kan ligge bak denne dramatiske økningen i arvelighet?