Adrenalin ved hjerte-lunge-redning gir høyere dødelighet

Ingrid Skinlo Rokstad Om forfatteren

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Dag Strand
Om forfatteren

Disse resultatene er svært interessante,og føyer seg inn i rekken av flere studier som har satt spørsmålstegn ved nytten av å gi adrenalin i.v. under resuscitering.Jeg stiller meg imidlertid ett spørsmål; Er det mulig at dosen adrenalin på 1 mg man har hatt for vane å gi i repeterte doser ved resuscitering av voksne er for høy? Kunne man tenke seg andre resultater ved doser på f.eks 0,1 mg? Kan det mao være doseringen det er noe "galt" med,og ikke medikamentet per se?

Kristian Lexow
Om forfatteren

Dette er spennende og viktig forskning fra et ledende norsk forskningssenter. Det blir interessant å se om andre/nye studier kan bekrefte disse resultatene, og om de får følger for de neste internasjonale retningslinjene for AHLR som planlegges i 2015. Antakelig må flere studier til før ILCOR og ERC konkluderer om man skal gå bort fra anbefalingen om adrenalin som standardmedikament ved AHLR eller evt. anbefale en justert (redusert?) dose. NRR vil på dette punktet forholde seg til hva de internasjonale guidelines til enhver tid sier. Hvis man kommer til å konkludere med å ta bort adrenalin som anbefalt rutinemedikament ved AHLR, vil dette føre til en ytterligere forenkling av stansbehandlingen.