Når er hjerte-lunge-redning nytteløst for kreftpasienter?

De har gjennomgått store mengder med litteratur for å kunne si når det er best å avstå fra hjerte-lunge-redning i sluttfasen av kreft (palliativ fase). De fant at det kan være nytteløst hvis pasienten har lav fysisk funksjonsstatus, spredning av kreftsykdommen og behandlingen er oppgitt.

- Jo mer avansert kreftsykdom, jo dårligere er overlevelsen. For å kunne med sikkerhet si på forhånd hvem som ikke vil overleve hjerte-lunge-redning, burde man hatt store og gode studier, skriver forfatterne.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media