Hans Flaatten Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Per Christian Juvkam
Om forfatteren

Kjørstad og Fakvåg Haugen har en prisverdig oversiktsartikkel om HLR til kreftpasienter i palliativ fase, der hovedbudskapet er at overlevelse ved HLR faller mot null med økende omfang av kreftsykdom. Flaatten påpeker at iverksetting av HLR hos alvorlig kronisk syke bør være avklart i forkant, av lege, helst i samtale med pasient. Ofte er det ambulansepersonell som står alene i situasjoner der dette er aktuelt. Samhandling med den legen som kjenner pasienten er ofte ikke mulig. Spørsål som må besvares er:
1 Når får ambulansepersonell tilgang til denne dokumentasjonen?
2 Hva er og hvor ligger vurderingsansvaret når ambulansepersonell står alene i situasjonen?