Kommentar
Pasientsikkerhet har vært truet lenge før Omstillingsprose