Hva er en medisinsk sannhet?

Are Brean Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Knut Strømsøe
Om forfatteren

Til dagens "Tidskrift" med 2 oversiktsartikler og leder ved deg.

Det er fint å se at dette temaet igjen er på dagsordenen. I "Tidsskriftet" oktober 1991 hadde Antti Alho og undertegnede en oversiktsartikkel med retningslinjer slik de ble etablert i begynnelsen av 1980-årene på Kirurgiskj avdeling, Ullevål sykehus.

Jeg er litt skuffet over at hverken forfatteren av lederen eller forfatterne av de to oversiktsartklene ikke refererer til artikkelen i "Tidskriftet" fra 1991 da begge disse artiklene er meget "nærliggende" denne. Antti Alho og undertegnede var i mange år opptatt av å "oppradere" behandlingen av håndlseddsbrudd, ikke minst hos eldre og det ble lagt stor vekt på å "gjennkjenne" problembruddene" i de forskjellige årskategorier og individualisere behandlingen. Temaet ble inkludert fra 1985 på Kurs i Bruddbehandling, Voss for kirurger og ortopeder (Vossakurset).

Morro å se at en gjennomgang av kunnskap omkring disse bruddene (initiert av NOF i 2005) nå endelig har bekreftet det som ble understreket i artikkelen fra 1991.

Jeg er sterkt tvilende til at en trandomisert prospektiv undersøkelse vil gi gode svar på de spørsmål man stiller. Til det er forskjellene mellom bruddene i de forskjelllige årskategorier etc. for mangfoldige.

Imidlertid må en avdeling ha klare retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning slik at man til enhver tid har mulighetene til å "justere" retningslinjene og overvåke at denne pasientgruppen blir optimalt ivaretatt. Masn skal også vokte seg for å bli ledet på "avveie" ved markedsføring av stadig nye implantater. Vinkelstabile implantater til bruk ved operativ behandling av brudd med såkalt volar ustabilt fragment ble allerede lansert i slutten av 60 årene ved AO (Arbeitsgemeinschaft für Osteosyntesefragen) gruppen i Sveits ( Morschers plate).

Vennlig hilsen

Professor emeritus UiO

Tjernsrudveien 16

N-1358 Jar

+47 92823471

Ref.

Brudd i distale radius. Retningslinjer for behandling.

Strømsøe K, Alho A.

Tidsskr Nor Laegeforen. 1991 Oct 10;111(24):2973-6.

.