Viktig debatt om norsk rettspsykiatri

Høyersten og Nome stiller spørsmål om psykiatrisk sakkyndige som har et faglig avhengighetsforhold, som for eksempel sjef/underordnet, er inhabile? Er rettpsykiatere som har foretatt mange erklæringer sammen inhabile? Dette var spørsmål som dukket opp i forbindelse med 22. juli, skriver forfatterne av kronikken.

- Verken jusen eller lærebøkene har forandret seg. Dette er en viktig diskusjon som må få større plass i fagfeltet, sier Høyersten til Tidsskriftets podkast.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media