Ned i vekt av trening?

Eivind Aadland og Sigmund Alfred Anderssen har i artikkelen Effekt av fysisk aktivitet på vektreduksjon i Tidsskriftet nr. 1/13 sett på studier av treningseffekt hos personer med overvekt og fedme.

- De fleste randomiserte, kontrollerte studier viser at fysisk aktivitet fører til en vektreduksjon på 1-3 kg i året. Dette er veldig lite. Men det kan forklares om man ser på det lave aktivitetsnivået som er foreskrevet i mange studier, i tillegg til manglende etterlevelse. Effekten blir liten fordi lite aktivitet gjennomføres, sier Aadland.

Undervurdert effekt

Fedme er en stor utfordring i mange samfunn, inkludert i Norge. Konsekvensene av overvekt er redusert levetid, økt forekomst av en rekke sykdommer, redusert livskvalitet og økonomiske utgifter for både den enkelte og samfunnet.

Fysisk aktivitet er sentralt i behandlingen av fedme og overvekt. I mange behandlingsopplegg som er studert for å måle effekten av trening, benytter man aktivitet i en mengde tilsvarende de generelle anbefalingene for fysisk aktivitet. Disse er ment forebyggende og er ikke spesielt rettet mot vektreduksjon.

- Dette er problematisk. Men samtidig vet vi at kun 20% av befolkningen følger disse rådene, så man kan kanskje ikke forvente at overvektige klarer mer. Det er imidlertid viktig å understreke at studier viser klare dose-respons-sammenhenger mellom trening og vektreduksjon. Dette betyr at de som er motivert og har forutsetninger for å klare et mer krevende opplegg, har gode muligheter for å oppleve større vektreduksjon, sier Aadland.   

Gunstig for helsen

Han legger også vekt på at vi må huske at fysisk aktivitet er positivt for en rekke andre sider ved helsen utover vektreduksjon. Det er også gunstig for å opprettholde stabil vekt.

I en leder i samme utgave peker Jøran Hjelmesæth på at en for stor vektlegging av trening for mange kan føre til urealistiske ambisjoner, og dermed økt risiko for å mislykkes. Kombinasjonen mindre mat og flere lystbetonte hverdagsaktiviteter kan gjøre det lettere å få til varige atferdsendringer.  

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media