Kommentar

Kommentar

Helene Pande
Interessekonflikt:  Nei

Chaudhry, Knutsen og Kirschner (CKK)’s kommentars form forundrer meg. Omskjæring av nyfødte gutter må kunne diskuteres uten personangrep ("følelser"," fantasier") og dertil en særdeles grov insinuering om at jeg "påstår at amerikanere den dag i dag omskjærer sine guttebarn på grunn av redselen for onani". Det er vel kjent at inngrepet nå diskuteres rundt i verden og her hjemme kom det nye barneombudet svært raskt ut med krav om forbud. Samtidig fylte media opp med hjerteskjærende innlegg om "å skjære i friske guttekropper". Slikt forbud og kampanje tar jeg sterk avstand fra, og det var første grunn til artikkelen.
Men at inngrepet egentlig er unødvendig, står jeg fortsatt ved etter å ha lest gjennom flere av tusentalls artikler om emnet. Jeg mener også at det er urimelig at vårt helsevesen skal bruke verdifull tid, kapasitet og penger på inngrepet. Dette syn er svært vanlig nå, og ligger nær et forbud, men er etter min mening og Storbritannias eksempel akseptabelt.
Det er vel kjent at for jødene er omskjæring et religiøst påbud (1. Mos. 17) og det bør et hvert sivilisert menneske ha dyp respekt for. Det er imidlertid interessant at Internettsøk på "Jews against circumcision" gir180 000 svar med mange gode motargumenter. Altså blir det diskutert.
For muslimene har jeg forstått (korriger meg!) at det ikke er noe religiøst påbud, men et spørsmål om renslighet og tradisjon. Tradisjoner har man lov å sette spørsmålstegn ved. Men hvorfor denne oppsto, er skjult. Argumentet "sand under preputiet" har jeg fra arabiske leger, men om det var unødvendig å nevne det, er det ubegrunnet å håne det.
Så til amerikansk praksis. Opplysninger om at majoriteten av nyfødte gutter blir omskåret ble kjent for meg først på 40-50-tallet. Begrunnelsen var som i AAP statement fra 2012. Min nyssgjerrighet ville vite om når og hvorfor startet det? (Jf 1. referanse i artikkelen). Svaret er 1860-årene og at i de følgende 40-50 år oppgir en rekke artikler tiltaket som utmerket mot onani. Dette er nå (selvfølgelig!) glemt og bare interessant som medisinsk historie. Men det er logisk at først senere kom mulighetene for sammenlikning av større grupper omskårne og ikke-omskårne. Det er da funnet fordeler som nevnt av AAP.
Her vil jeg nevne et argument jeg har tumlet med. På spørsmål om hvorfor (tallrike) amerikanske slektninger var omskåret, var svaret at guttene ellers ville bli bedømt som sosial underklasse i gymnastikk og skole. Er dette en confounding factor? Har man klart å korrigere disse sammenlikninger for generell hygiene, økonomi, medlem av diverse sykekasser og mer? Diverse cost-benefit-ratio viser oftest forskjeller i omskjærings favør, men slett ikke alltid så bastant som CKK gir uttrykk for
Til slutt en oppfordring: Dere som ivrer for omskjæring, jeg kan forsikre at jeg ikke føler det minste "ubehag" ved prosedyren, men historier fra Oslo om at det sees kjedelige komplikasjoner gjør meg opprørt for jeg har sett flere av slike enn de fleste (Jf illustrasjonen). Kan ikke dere vise solidaritet med de foreldre som ønsker omskjæring, organisere kirurgisk kompetanse og spare en barnerik innvandrerfamilie for den, i mine øyne, ublu betaling som kreves utenfor våre sykehus.

Published: 07.01.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media