Forvirring rundt «sykdommens alvorlighetsgrad»

«Sykdommens alvorlighetsgrad» har, i følge Olsen, fire forskjellige tolkninger. Noen bruker begrepet for å beskrive grad av dårlig helsetilstand, noen bruker det om kort gjenværende levetid, noen mener at det dreier seg om dårlig prognose, og andre mener det dreier seg om hvor stort helsetap sykdom gir. Alt dette har konsekvenser for hvordan pasienter prioriteres.

Les Olsens artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening 1/2013.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media