Alkoholavholdende – en risikogruppe?

Dette fremgår av artikkelen Alkoholavholdende – en risikogruppe? i Tidsskriftet nr. 1/2013.

Sårbar gruppe

Avholdende fra alkohol har høyere dødelighet av hjerte- og karsykdommer enn dem som drikker moderat. Men skyldes det at de ikke drikker? Eller spiller andre forhold inn?

Willy Pedersen støtter seg til det omfattende forskningsprosjektet Ung i Norge longitudinell. Han har undersøkt sosiale nettverk, opplevd ensomhet, mental helse, seksualitet og evne til å være økonomisk selvhjulpne hos unge voksne avholdende.

- Ved 21 års alder var det 10% som aldri hadde drukket alkohol, ved 28 år var andelen sunket til 5%. Mange opplever seg som kristne. Men ved 21 år hadde de også svakere sosiale nettverk, det var mer ensomhet, og mange hadde ikke hatt sex. Ved 28 år fant vi i tillegg angst og depresjon og flere enn vanlig som mottok trygd og sosialhjelp, sier Pedersen.

Mangler de venner, snarere enn alkohol?

Det er gjort mye - også omstridt - forskning på alkoholens positive helseeffekter.

Willy Pedersen er usikker på om funnene rokker ved alle studier hvor man har kommet frem til at det er en positiv hjerte- og kareffekt av moderat alkoholkonsum. Men det kan tenkes at man har hatt for dårlig kontroll med slike kjennetegn som han avdekker.

- Alkoholen har kolossale skadevirkninger. Vi må derfor tenke oss om før vi kjører frem ideen om at alkohol er så sunt. Kanskje er det ikke alkohol, men gode venner og et godt sexliv denne gruppen savner, sier Pedersen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media