Studentrapport fra pasientsikkerhetskonferanse – del 2

Emner:
  • konferanse
  • Legeforeningen
  • medisinstudent
  • National Forum on Quality Improvement in Healthcare

Etter åpning og hovedinnlegg av Mareen Bisognano, leder av Institute for Healthcare Improvement fulgte foredrag med varierende vanskelighetsgrad og fokusområder. Susanne, Martin, Sigurd, Sondre og jeg dro på en som het «Leadership lessons from the Soccer Field». Her holdt Paul F. Levy et foredrag basert på boken Goal Play!, der han koblet godt lederskap i et helsevesen mot de erfaringene han hadde fra sin karriere som mangeårig fotballtrener for unge, amerikanske jenter. En artig vinkling på et alvorlig tema, noe som fungerte godt.De nye studentene var nok overveldet av intensiteten denne dagen, akkurat slik som vi hadde vært året før. Det var bare å dra med seg en lunsjpose før man spurtet oppover til møterommet, der vi for første gang skulle møte hele den norske delegasjonen fra Legeforeningen. Alle hadde vært på ulike «sessions», så vi fikk en oppsummering av mange ulike temaer, både fra legene og fra studentene. Det mest spennende var nok å oppleve hvor engasjerte mange av delegatene var da de snakket. I siste halvdel av konferansen var vi på et foredrag om hvordan menneskelige faktorer kan være innfallsvinkel for å finne årsaken til feil i helsevesenet. Vi gikk gjennom forskjellige typer “unsafe acts” - som hovedsakelig deles inn i feil og brudd. Feil gjør vi uten å mene det, mens brudd er vi klar over at vi gjør, selv om det er med det beste i tankene. Feil kan igjen deles inn i ulike typer, basert på om det er på grunn av feilopppfatning, hukommelsessvikt eller mangel på ferdigheter. Et eksempel på hukommelsessvikt er et velkjent fenomen der man går inn i et annet rom og plutselig har glemt hva man hadde som hensikt med å gå inn i rommet. Det var morsomt å oppleve at alle i salen nikket gjenkjennende. Foreleseren klarte å få publikum til å le, smile og reflektere nærmest på kommando. Søkelyset har i år vært på såkalte ”Defining Moments” - bemerkelsesverdige forbedringer som har påvirket IHI som organisasjon dette kalenderåret. For studentene var et slikt ”Defining Moment” en idé på National Forum i 2007 om å skape et nettbasert verktøy for den kommende generasjonen av helsepersonell, nemlig Open School. Dette er mange små nettkurs som gir en grundig innføring i ulike sider av kvalitetsarbeid, noe som er gratis for alle helsefaglige studenter. Selv om man ikke har tenkt seg på konferansen, kan det være veldig nyttig å ta noen av kursene, Open School courses.Da denne hektiske, men veldig spennende konferansedagen var ferdig, fikk vi endelig muligheten til å bli bedre kjent med legene og representantene fra sekretariatet som deltok på årets konferanse. Det var en god blanding av erfarne og nykommere på konferansen.Det var felles middag og sammenkomst med Legeforeningen. Stemningen var like fantastisk som maten denne kvelden. Fokuset i talene under middagen var hvor viktig det er å investere i fremtiden, nemlig studentene og flere leger som kan ta med seg forbedringsarbeid hjem til sine sykehus og allmennpraksis. Studentene ble hyllet for det arbeidet de har gjort for å sette pasientsikkerhet på dagsorden, og vi fikk også muligheten til å takke Legeforeningen for at vi fikk være med på en slik konferanse. Det var en god følelse å være satt pris på, lagt merke til og oppmuntret til videre arbeid, fremfor å bli avfeid som ”bare student”. Vi fikk understreket hvor viktig denne konferansen hadde vært for at vi fikk tatt med oss konkrete prosjekter og ideer hjem til studiebyene våre i fjor. Det var ingen tvil om at studentarbeidet har vært bra og nødvendig, og hele delegasjonen håpet at flere ville engasjere seg i pasientsikkerhet og kvalitetsarbeid fremover. Jeg tror alle – student som lege - satt igjen med en sterk tilhørighet til kvalitetsforbedringsbevegelsen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media