Oppsummering av kvalitetsforbedringskonferansen

Tags:
  • konferanse
  • Legeforeningen
  • medisinstudent
  • National Forum on Quality Improvement in Healthcare

Siste dag ble avsluttet med en særdeles inspirerende «key note» fra suksessforfatteren Dan Heath, som snakket om hvordan man skal takle motstanden man ofte møter når man vil endre noe.Han brukte en fin analogi om en rytter på en elefant: Rytteren kan ha sine tanker og meninger om hvilken retning man skal ta, men ofte er det den store, sterke elefanten som velger veien. Slik kan det også være i helsevesenet, med sykehusstyret på toppen og de ansatte som den store elefanten, og nettopp dét var Heaths hovedbudskap: Forandring er ikke alltid lett, og derfor er det viktig at alle parter holdes informert og motivert underveis.Etter flere lærerike, individuelle foredrag møttes medisinstudentene og Legeforeningens delegasjon til et lunsjmøte der vi diskuterte kvalitetsforbedringens plass i medisinstudiet. Det er felles konsensus om at dette temaet bør vies mer plass i utdanningen, men nøyaktig hvordan er en mer komplisert kabal å få til å gå opp. Det er verdt å merke seg at flere og flere universiteter i USA nå krever at man har gjennomført kvalitetsforbedringskurs på nett for å få ta embetseksamen i medisin. I Norge henger vi langt bak. Jo da, Oslo har sin KLOK-undervisning, men det bør bli en mer felles enighet om hva som bør læres bort til medisinstudenter innenfor dette temaet. Vi som reiste ned med studentstipend, hadde flere møter underveis, og vi ble enige om å samkjøre landets studentforeninger litt bedre. Nå samles vi under ForBedring Norge (Oslo, Trondheim, Tromsø – og snart også Bergen). Vi skal sammen sørge for å spre informasjon om kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, holde spennende foredrag og lærerike workshops – og kanskje fungere som en støtte for fakultetene når temaet skal inn som eget fag på studiet. Det vet vi av erfaring er en langtekkelig prosess, og vi satser derfor hardt på studentforeningene i mellomtiden. Vår største utfordring er å vekke interessen for temaet, som blant medisinstudenter blir sett på som kjedelig. Det er feil! Visste du forresten at et sykehus i London nylig fikk hjelp fra et Formel1-team til å gjøre operasjonsoverleveringene mer effektive? Summa summarum var det en inspirert og motivert gjeng som reiste fra konferansen i Orlando. Nå satser vi hardt på å spre videre det vi lærte på National Forum, så vær på utkikk etter det neste spennende foredraget fra din lokale ForBedring-gruppe!

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media