Nobelprisen i kjemi - viktig for nåtid og fremtid

Nobelprisen i kjemi går i år til Robert J. Lefkowitz og Brian B. Koblinka for deres arbeid med G-proteinkoblete reseptorer. Reseptorene er mest kjent som målproteiner for viktige medikamentgrupper, og rundt 30 % av medikamentene binder seg til disse.

- I år blir medisinsk vitenskap dobbelt premiert ved at nobelprisen i kjemi tildeles forskere som har gitt oss kunnskap som ikke bare har vært nødvendig for etablering av dagens behandling, men som også er nødvendig for utvikling av medisinsk behandling i fremtiden, skriver forfatterne.

Les lederen i Tidsskriftet nr. 23-24/2012.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media