De allestedsnærværende reseptorene

Kristin Viste, Gunnar Mellgren Om forfatterne

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Kristin Viste
Om forfatteren

I revisjon samt forfatterkorrektur har jeg som kontaktforfatter dessverre ikke oppdaget at det står G-proteiner der det burde ståt G-proteinkoblete reseptorer i stikktittel til lederen. Denne burde lydd "Mens årets nobelpris i fysiologi eller medisin går til fremtidens medisin, premierer nobelprisen i kjemi oppdagelsen av G-proteinkoblete reseptorer, som spiller en viktig rolle i dagens medisin". Denne feilen beklages selvsagt, og tilhører meg som kontaktforfatter, ikke medforfatteren. Selv om Lefkowitz var delaktig i hypotesedannelsen rundt G-proteiner som mellomledd mellom reseptorene og respons i cellen var dette ikke G-proteiner han mottok prisen for.

Jeg har som forfatter også i ettertid oppdaget at prisvinner nummer to omtales som Koblinka og ikke Kobilka i lederen. Sistnevnte navn er korrekt. Selv om jeg sannsynligvis har plukket opp feilstavingen etter å ha lest siste setning av prisomtalen på den svenske "kongelige tekniske høyskolen" -KTH sine internettsider (http://www.kth.se/en/che 10.12.12), burde jeg ha kontrollert stavemåte på de offisielle sidene til nobelkomiteen og brukt originalkilde i stedet for sekundærkilde. Jeg beklager selvsagt dette.