Få får smertestillende på blå resept

Dette fremgår av artikkelen Analgetika med refusjon ved kroniske smerter i Tidsskriftet nr. 22/12.

Line Pedersen og medarbeidere har ved bruk av data fra Reseptregisteret undersøkt hvor mange som fikk smertestillende midler refundert, og hvilke medikamenter som ble foreskrevet.

- Vi fant at bare 2 % av befolkningen får smertestillende på blå resept. Det er langt færre enn de som oppgir å ha kroniske smerter.  Veldig mange pasienter får dermed smertestillende utenfor blåreseptordningen, eller de takler smertene på andre måter enn gjennom å bruke smertestillende, sier Pedersen.

Fare for avhengighet

Refusjonsordningen for medikamenter mot kroniske smerter som ikke er kreftrelaterte, omfatter en rekke ulike legemidler. De sterkeste av dem er morfinliknende stoffer - såkalte opioider. Dette er medisiner med mange bivirkninger, blant annet er de veldig avhengighetsdannende.

- Det er ikke mange, kun 8 % av alle som får refundert smertestillende, som får opioider. Men de får ofte flere ulike typer, i tillegg til andre medisiner som også er vanedannende. Denne bruken advares det mot, både i norske og internasjonale retningslinjer, fordi det kan øke faren for avhengighet, sier Pedersen.  

Hun understreker at det i utgangspunktet er positivt at det er så få som bruker disse stoffene. Samtidig er det en svakhet ved studien at Reseptregisteret verken forteller hvilken diagnose medisinene gis for, eller når pasientene faktisk tar medisinen.  

Vurdere hver enkelt pasient

Den store differansen mellom pasienter som oppgir å lide av kroniske smerter, og de som får smertestillende under refusjonsordningen, gjør at forskerne ønsker en annen praksis fra fastlegene. Det er særlig med tanke på faren for avhengighet, men også den økonomiske tilleggsbyrden når pasienten betaler behandlingen selv.

- Fastlegene bør vurdere smertebehandlingen til hver enkelt pasient. Hvis pasientene fyller kravene til smertestillende på blå resept, bør de få det. Og motsatt dersom kravene ikke er fylt, da bør det vurderes om de skal få slike midler i det hele tatt, sier Pedersen.

lederplass i samme utgave av Tidsskriftet spør Ellen Jørum og Torhild Warncke om smertepasienter fortsatt får for dårlig behandling. De etterlyser også en ny evaluering av refusjonsordningen.  

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media