Utilgjengelige fastleger?

Dette fremgår av studien Fastlegepasienters bruk av legevakt, publisert i Tidsskriftet nr. 20/12. Hogne Sandvik, Steinar Hunskår og Esperanza Diaz har undersøkt om det er trekk ved den enkelte fastlege som kan forklare hvorfor pasientene deres bruker legevakten.

Stor variasjon i legevaktbruk

I 2010 var det i overkant av 1,75 millioner pasientkontakter ved norske legevakter. Sammenliknet med andre land bruker vi legevakten mye. Ofte gjelder det tilstander som kan vente til neste dag, og som gjerne kan håndteres av fastlegen.

- Bruk av legevakt varierer ikke bare mye fra kommune til kommune, men også mellom ulike fastleger og fastlegekontorer. De fleste av pasientene som bruker legevakten, har ikke forsøkt å kontakte fastlegen først, men opptil halvparten ville være villig til å vente til neste dag dersom de da var sikret time hos fastlegen, sier Sandvik.

Tilgjengelighet

Mannlige fastleger, unge fastleger og innvandrerfastleger «lekker» flest pasienter til legevakten. I tillegg bruker pasienter på korte lister, lukkede lister og i gruppepraksiser legevakten mye. Det er også flere i utkantstrøk som tar kontakt med legevakten. Pasienter på lange lister bruker derimot legevakten minst.

- Den store variasjonen tyder på at mange fastleger bør legge til rette for flere akuttpasienter på dagtid, sier Sandvik.   

Hvilke fastleger deltar i legevakt?

Legevaktarbeid er i utgangspunktet obligatorisk for fastleger.  Fastleger utfører imidlertid kun 47% av legevaktarbeidet. Sandvik og medarbeidere presenterer i samme utgave av Tidsskriftet også hvilke fastleger dette er.

- Innvandrerfastleger med kort botid i Norge gjør mest legevaktarbeid. Fastleger i utkantstrøk deltar mer enn leger i sentrale strøk, mens kvinnelige og eldre fastleger utfører minst legevaktarbeid, sier Sandvik.  

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media