Meldte dødsfall

Artikkel

Dødsfall kan meldes til Legeforeningens registerseksjon ved Torill Skjærholt, tlf. 23 10 91 97 eller register@legeforeningen.no

Carl Severin Raaum Albretsen 17.5. 1926 – 6.9. 2012

Bjørg Borchgrevink 28.4. 1926 – 7.9. 2012

Ole Petter Gaarder 6.4. 1928 – 21.8. 2012

Per Jacob Helliesen 19.3. 1923 – 20.8. 2012

Torleiv Jens Hodne 22.12. 1940 – 23.7. 2012

Nils Alexander Kunnikoff 5.4. 1937 – 5.8. 2012

Henrik Bredal Lødrup 13.4. 1919 – 21.8. 2012

Johnny Helge Mjell 28.4. 1954 – 10.8. 2012

Jacob Tore Staalesen 25.1. 1946 – 6.8. 2012

Torkel Vikan 12.3. 1978 – 18.8. 2012

Per Lothe Vollset 19.1. 1929 – 27.8. 2012

Knut Walther 8.3. 1949 – 2.9. 2012

Anbefalte artikler